16. Правна същност на дизайна на Общността. Регламентация.

Нормативните актове, които регламентират въпросите за дизайн на Общността са: Регламент 6/2002/ ЕС на Съвета от 12.12.2001 г. относно дизайните на общността, Регламент 2246/2002 на Комисията от 21.10.2002 г. за прилагане на Регламент 6, регламент 2869/95 на Комисията от 13.12.1995 г., който е свързан с таксите, събирани от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и Регламент 216/96 на Комисията от 05.02.1996 г., който се отнася до процедурите на Апелативните комисии.

Органът, който администрира дизайни на Общността е Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Ведомството е административно, финансово и юридически независима институция на Европейската общност. Неговата функция е да разглежда заявките за регистриран дизайн на Общността.

Присъединяването на нови страни към европейския съюз води до разширяване на териториалния обхват на закрилата на дизайни на Общността. Той е с еднакво действие на цялата територия на Общността, по този начин се облагодетелства допълнително притежателят на дизайна. Дизайнът на Общността съществува в две форми – регистриран и нерегистриран, като разликата е, че за нерегистрираният дизайн на Общността не е необходимо да се подава заявка, но пък притежателят му ще има затруднения при доказване на съществуването на закрилата.

За да получи закрила един дизайн, трябва да е нов и оригинален. Дизайните, който не отговаря на изискванията за приемането им като дизайн на Общността са: елементи на външния вид на изделието, които са свързани само с техническата им функция или репродуцират точната им форма и размери, както и дизайн, който противоречи на обществения ред и морал и такъв, който служи за сглобяване или свързване на взаимнозаменяеми продукти в модулна система.
Ако дизайнът отговаря на изискванията получава закрила с нерегистриран дизайн за срок от 3 години от дата, на която за първи път е станал общодостъпен. Другата форма – регистриран дизайн е със срок на закрила 5 години от дата, на която за първи път е станал общодостъпен, а притежателят на правото може да получи продължение на срока на закрила до 25 години от датата на заявление.

Притежателят на регистриран дизайн на Общността има изключителното право дизайна и да забрани на други лица ад произвеждат, предлагат, разпространяват, внасят, изнасят и прочие продукти, в които е включен дизайна.