53. Национално звено Европол.

Национално звено Европол / полицейска агенция на Европейския съюз със седалище в Хага, Холандия. Има за цел да координира дейността на полицейските служби на европейските държави в предотвратяването и борбата им с тежката международна организирана престъпност. Акценти в работата на Европол са борбата с тероризма, превенция на нелегалната търговия с оръжие, борба с наркотрафика, детската порнография и прането на пари. На 1 януари 2010 г. Европол е реформирана като пълноценна агенция на ЕС. / Европол е европейска полицейска институция със седалище в Хага/Холандия/. Има за цел да координира дейността на полицейските служби на европейските държави в борбата им с трансграничната престъпност. Акценти в работата на Европол са борбата с тероризма, превенция на нелегалната търговия с оръжие, борба с наркотрафика, детската порнография и "прането" на пари.Европол е независима структура на ЕС.

• Звено за контакт по линия на Шенгенската информационна система / обща база данни, създадена и използвана от всички държави-членки на Шенгенското пространство. /
• Единен телекомуникационен център
"Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България" - създаден през 2003 г. с Постановление