35. Личен обиск. Обиск на превозни средства.

Личен обиск – при задържане, непоср след изв на престъпление; когато има данни, че лицето укрива у себе си важни вещи от предмета на проверката.
Обискът по ЗМВР при задържане на лица. /Другият е по НПК и трябва разрешение за него./ Проверка за оръжие.
Законова врата – ако е личен обиск е по НПК, одобрен трябва да е протоколът и т.н.
Групата за задържане – задържат, съставят протокол, извършват разпит. При обиска по МВР трябва да присъства свидетел – незаинтересовано лице, да не е полицай.
Свидетелят се подписва в протокола. Констативен протокол. Това е местопротокол за оглед. Разпитват се после тези лица при събирането на док ср-ва.
ОБИСК НА ПРЕВ СР-ВО – при изв на престъпление/наруш на общ ред при управл на превозно средство. При обиск – казваш му какво търсиш и тр да ти го предаде, ако не – тършуваш колата.
Такива проверки – когато има инф, че лицето укрива лица или предмети/вещи, обект на престъпление.
НПК предвижда обиск на лица и помещения.
Протокол за тази проверка; свидетел.
Чл. 68. (1) Полицейските органи извършват обиск на лице:
1. задържано при условията на чл. 63, ал. 1;
2. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;
3. заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;
4. за което има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.
(2) Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на
обискирания.
Чл. 69. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 62, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7;
2. когато са налице достатъчно данни, че се укриват веществени доказателства за
извършено престъпление;
3. в други случаи, определени със закон.
(2) Проверка на превозно средство и на вещите, превозвани в него, може да бъде извършена, когато:
1. има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал вШИС за извършване на специфичен контрол.