14. Главна дирекция "Гранична полиция".

Чл. 82- чл. 106 от ППЗМВР

Характерно е, че тя осъществява охранителна и оперативно-издирвателна дейност. Има разследващи функции. Зоната на отговорност е граничната зона и ивица. С акт на Министерски съвет се определя дълбочината на граничната ивица – (10 м.) и до 15 км. за гранична зона. Граничната ивица е забранена зона. С акт на Министерски съвет се определят и ГКПП- тата. С акт на министъра на вътрешните работи се определя пропускливостта на гражданите. Граничните власти осъществяват своята дейност на границата, тя може да е въздушна, земна, речна, морска и ЖП граница. Законът разрешава при нелегална миграция граничните органи да действат съвместно с вътрешните охранителни органи във вътрешността на държавата.

Охраната на границите е система от дейности. Има специален ред съгласно международните конвенции за кацането и акостирането на военни кораби или самолети.