Църковно право

Лекции по Църковно право

Съдържание:

1. Поява и развитие на Църковното право
2. Църковното право в България
3. Понятие за църковно право
4. Понятие за църква
5. Източниците на Църковното право
6. Църковно законодателство
7. Държавно законодателство
8. Източници на Българската православна църква през османското владичество
9. Поява и развитие на българската църква
10. Българската църква при османското владичество
11. Българската православна църква след Освобождението
12. Българската православна църква след 1944 г.
13. Клир и духовна йерархия. Монашество и миряни
14. Автокефални и автономни църкви
15. Църковно управление
16. Устройство и управление на Българската православна църква
17. Църковно наказателно право
18. Църковна собственост, издръжка на църквата
19. Тайнството брак