16. Устройство и управление на Българската православна църква

Територията на Българската православна църква съвпада с територията на България. Територията на Патриаршията се дели на 11 епархии. Към диоцеза на Българската православна църква спадат две задгранични епархии: Ню Йорк – САЩ и Будапеща – Западна Европа. Те са под юрисдикцията на Светия Синод. На полуостров Атон в Гърция – Зографския манастир е български, но е под юрисдикцията на Цариградската патриаршия. Към руската православна църква в Москва има българска църква, която е под юрисдикцията на Руската патриаршия.
Висше ръководство на Българската православна църква:
1. Църковен национален събор, които се председателства от патриаршията.
2. Светият Синод – събора на всички епископи. Свиква се на заседание два пъти в годината, а при необходимост и извънредно. Светия Синод осъществява връзките с другите църкви, избира епископ, издава разпоредби, канонизира светци. От пълния състав на Светия Синод се избира Светия Синод в намален състав, които води текущите дела на Българската православна църква.
3. Местни органи са митрополиите и епархиите. Епископи се избират на местен събор с избиратели от всички духовни околии на епархията. Духовната околия се ръководи от архиерейски наместник, който се назначава от митрополиите и се състои от различен брой епархии.

Енорийски свещеник – има храм около, които са обединени християни. Той ръководи духовния живот в енорията си. Свещеникът трябва да е завършил богословско училище и да представи писмено съгласие от съпругата си. Свещеникът управлява с помощта на църковно настоятелство, състоящо се от миряни. Отделно от йерархията стоят манастирите, подчинени на патриарха и Светия Синод - ставропигиални. Подчинени на митрополита са епархийски игумен, двама заместници, 6 монаси и манастирският секретар. Монашеството –монасите дават обет за благочестив живот, за целомъдрие и се уединяват във въздържание, молитва, труд и религиозно образование.

Църковният съд е съдебната власт на църквата, която се упражнява от Светия Синод и епархийските и манастирските събори. Българската православна църква се издържа от собствени приходи и от държавна субсидия. Собствените приходи са от дарения, наследства, имотите, църковните такси, глобите, свещите и производствата. Тя произвежда кръстове, медальони, камбани. Има свещеноливница в Илиянци, работилница за тамян и за духовни одежди.

Кадрите на Българската православна църква - в семинарии, богословски факултети. Православно-църковната община вярва в единна, свята, съборна и апостолска църква.