14. Автокефални и автономни църкви

Думата “автокефален” е с гръцки произход и означава самостоятелен, самоуправляващ се. Автокефалните църкви са се появили постепенно в миналото. В началото е имало 4 църкви, които са имали особени права и предимства, а това са църквите в Рим, Антиохия, Йерусалим и Александрия. През различните периоди броят им се е променял. По-късно се създават и патриаршиите. Йерархически начело и с най-голям авторитет остават църквите в Цариград, Александрия, Антиохия и Йерусалим. По-късно в България, Сърбия, Русия и Румъния. След това се появяват автокефалните епископии - Кипърска, Синайска, Еладска, Албанска, Полска, Чешка, Американска. Съществуват и две автономни църкви - Финландска и Японска. От най-старите патриаршии Вселенската включва по няколко митрополии от Турция, Гърция, част от Западна, Северна и Централна Европа. Патриаршии с най-големи територии – Александрийската – Африка с 13 митрополии.

След приемане на християнството руската църква била зависима от Вселенската патриаршия. Руската патриаршия е създадена през ХVІ век, а патриархът заема пето място сред останалите патриарси. През 1917 г. на Всеруски събор е избран за патриарх Тихон и е изработен устав. 1918 г. правителството издава декрет за отделяне на църквата от държавата. След това започва борба против църквата. Патриархът протестира против жестокостите и насилието и това довежда до свалянето му през 1923 г. на Велик църковен събор.
В Сърбия - църквата става автономна през 1831 г.,когато и се признава вътрешното църковно самоуправление под зависимостта на Цариградската патриаршия. През 1879 г. с решение на Руската патриаршия се признава автокефалността й. 1918 г. е призната за патриаршия.
В Румъния - влиянието на българската църква върху румънската е било чувствително. През време на І и ІІ бълг.държава, румънската църква е била в пределите им. Споделя съдбата на българската държава и църквата през византийска и турска власт. Румънската църква е зависела от Търновската патриаршия и после е преминала под властта на Цариградската патриаршия. Автокефалността й е призната през 1885 г., 1925 г. – патриаршия.

Автокефални архиепископии:
1. Кипърска – призната е на третия Вселенски събор. Територията й включва остров Кипър.
2. Синайска - намира се в Синайската планина в Мала Азия. На тази планина Мойсей е получил 10-те божи заповеди. там е издигнат манастир.
3. Гръцка - Гърция се освобождава през 1830 г. и 1850 г. Цариградската патриаршия признава самостоятелността на църквата.
4. Полска – придобива самостоятелност едва през 1924 г.