4. Политически и правни учени на древна Гърция. Платон 427-347 г. пр.н.е.

Учения на древногръцката аристокрация, неговите възгледи се формират под влияние на Сократ, който водил публични диспути на обществени места. Смята се, че влияниет иому било толкова голямо, че първите пр.н.е. Произведения на Платон се наричат СОКРАТИЧЕСКИ ДИАЛОЗИ. Бил е ученик на Сократ, в един момент Сократ е обвинен в държавна измяна и осъден на смърт чрез отравяне. Тогава Платон напуска Атина и пътува много / в това число и в Италия и Египет/ След време се връща в Атина и основава своя философска школа АКАДЕМИЯ. От този момент се говори за Втори етап от писмената му дейност и влиянието на Сократ не е толкова силно. Произведенията са по-зрелри и оригинални. Сърцевината на философията на Платон е неговата ТЕОРИЯ ЗА ИДЕИТЕ – общи понятия, които съществуват извън нас. Безтелесните идеи са вечни и неизменни , само на тях е присъщо т.нар. ИСТИНСКО БИТИЕ . Нашият свят, в който живеем , заеме средно положение между света на тези идеи и отвъдния свят. Докато се всели в телесната обвивка, човешката душа е била в царството на идеите , следователно знанието на човек за обкръжаващата го природа не може да бъде истина. Достоверно знание може да се намери само в спомените на душата, когато е била извън нас – в истинското битие. Опитва се да приложи в областта на политиката и правото в произведенията /диалози/, ДЪРЖАВАТА и ЗАКОНИ.
В „ДЪРЖАВАТА” твърди, че както в душата на човека има три начала, така и в държавата трябва да има три съсловия за всяко общество; трите начала – разумно, яростно, чувственост; Трите съсловия за всяко общество:
- управители-философи;
- войни;
- земеделци, занаятчии
Така стига до това, че Платон обявява съсловното деление на обществото за необходимото условие за здравината на държавата. Самостоятелният преход от низше към висше съсловие е недопустим и представлява дори най-тежко престъпление, тъй като всеки човек трябва да се занимава с това, което е определено от Природата.
СПРАВЕДЛИВОСТ е да се занимаваш със своята работа и да не се месиш в чуждата; Все още не отдава кой зснае какво значение на въпросите на самия механизъм за осъществяване на властта. В следващия диалог обаче ЗАКОНИ, който е и последното му съчинение има доста сериозни различия от предишния диалог. В ЗАКОНИ Платон описва модела на идеалната държава според него:
Земята да е пълна собственост на държавата да е поделена на равни по плодородие участъци и всеки гражданин да получи един участък, дом, на който той не е собственик, а само ги владее и ползва, всички други видове имущество – движимо , гражданите могат да придобиват като частна собственост, но с ограничени размери. Дори Платон препоръчва точното число граждани, което той получава в резултат на изчисления и то е 5040 души/!!!/ - само тези ползватели
Отделно са занаятчиите, които обаче не би трябвало да се ползват с граждански права – участие в управлението;
Дели гражданите по имуществен признак в четири категории, като може да се преминава от категория в друга, всички тези 5040 души са управляващите държавата. На правото да са управляващи той противопоставя и задължения за служба в армията, заемане на длъжности в държавата, жертвоприношения и др.
Производствени потребности в земеделието да се обезпечават с робски труд. Дава съвети на земевладелците, които се предполага, че са крупни, как да се разпореждат с робите, да внимават как се отнасят с тях, да няма жестокости;
Описва и организацията на държавната власт и законите в идеалната държава. Пропагандира идеите на смесена форма на управление, правни и морални методи за осъществяване на властта – смесена форма на управление между демокрация и монархия, като демокрацията се основава на демократическия принцип за избор ,базиращ се на мнозинството гласове; монархията е за избор, въз основа на достойнство /произход/ и заслуги.

В зависимост от тези принципи се строят държавните институти:
- Народно събрание – демократичен принцип;
- Колегия – от 37 управителя, между тях се делят управленските функции;
- Съвет – 360 члена;
- на върха на йерархията стои орган, в който влизат 10 те най-мъдри и стари граждани – всички изборни държавни органи трябва да действат в пълно съответствие със закона, само мъдреците от последната инстанция – са съпричастни към божествената истина, следователно те са над ЗАКОНА
Да се избягва МОДЕРНИЗАЦИЯТА на вдъзгледите на Платон, да не се тълкува или да се внимава, под ЗАКОН да се разбира съавкупност от морално-правни норми, формулирани от управни;ите-мъдреците, за поведение на гражданите