20. Предположение за бащинство на съпруга.

Бащинството е биологичната връзка между детето и мъжа, от когото то е заченато. Докато произходът от майката се определя от раждането, произходът от бащата се определя от зачеването. Произходът от бащата се установява по-трудно. При това, докато установяването на майчинството не зависи от брачния или извънбрачния характер на произхода, установяването на бащинството се влияе от това обстоятелство. Ако детето е родено от омъжена жена е налице една предварителна достоверност за бащинство на определено лице, но ако то е родено от неомъжена жена, има пълна неизвестност. Способите за установявано на бащинство са три: 1) презумпция за бащинство; 2) иск за установяване на бащинство, 3) припознаване. В СК Съпругът на майката се счита за баща на детето, родено по време на брака или до 300 дни след прекратяването му. Законното предположение за бащинство важи при наличието на определени предпоставки: 1. Наличието на законен брак. Детето трябва да е родено по време на брака - в интервала на брака. Според СК заченатите или родени през време на унищожения брак деца се считат за брачни и за тях важи предположението за бащинство. 2. Детето да произхожда от съпругата. Този факт се установява чрез способите за установяване на майчинство: с акт за раждане, с иск за установяване на майчинство или с припознаване. 3. Третата предпоставка се отнася до времето на раждането. Детето да е родено през време на брака. Това е периодът между сключването и прекратяването на брака. Няма значение колко време след сключването на брака е родено детето. Дори и при положение, че детето е заченато преди брака, съпругът на общо основание се счита за негов баща. Раждане на детето до 300 дни от прекратяването на брака. Без значение е дали прекратяването на брака е при смърт, развод или унищожаване. Презумпцията се изгражда върху зачеване по време на брака. Ако детето се роди след тези 300 дни, то е извънбрачно и бащинството се установява чрез припознаване или съдебно решение. Ако детето е родено преди да са изтекли 300 дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се счита съпругът на майката от втория брак. Настоящият съпруг може да оспори своето бащинство. Предположение за бащинство при обявено отсъствие или смърт. Според СК в случай на обявено отсъствие на съпруга, предположенията по (1) и (2) не се прилагат, ако детето е родено след изтичане на 300 дни от датата на последното известие за съпруга, а при обявена смърт - от датата на предполагаемата смърт. Към тези два момента бракът не е прекратен. Обявяването на отсъствие не прекратява брака изобщо. Обявяването на смъртта прекратява брака от момента на влизане в действие на съдебното решение за това, а не в посочения момент на предполагаемата смърт. Ако, обаче, отсъствието или смъртта не са обявени формално, презумпцията за бащинство на съпруга ще важи, колкото и отдавна да е изчезнал той.