15. Томазо Кампанела – италиански монах 1568-1639 г.

Томазо Кампанела. Продължава идеите на Мор. Голяма част от своя живот прекарва в затвора – 27 г. / по време на владеенето на Испания върху Италия – участник във въстания срещу Испания/
Тук написва ГРАДЪТ НА СЛЪНЦЕТО, повлияна от УТОПИЯТА , пак е остров, няма частна собственост, всички се трудят в съответствие с природните си склонности, а трудът е почетно занятие. Отлики – осъжда робството, няма задължителни работи
Животът е подчинен на груб аскетизъм – всички са еднакви – храна, дрехи, военен строй .
Неговата държава се отличава от всичко известно до тогава в политическата мисъл. Три принципа:
Главните задачи на новата държава са организацията на правителството и разпределение на благата;
В управлението значителна роля имат учените. Пример: начело на града стои върховен управител – СЛЪНЦЕ – всестранно образува в областта на всички науки, изкуства, занаяти. Има трима съуправители – за военното дело, развитието на науката, селското стопанство и възпитателните дейности;
Два пъти месечно се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на всички граждани над 20 години и всеки може да се „оплаче” от държавното устройство.
Предлаганото е съчетание между демокрация и управление на учени-експерти.
Има право – малко на брой закони – кратки и ясни. Процес – бърз, устен, открит. Основен източник на доказателствен материал са свидетелите, тъй като „Животът е колективистичен”
Как да се стигне до този град обаче е съвършено неясно.