14. Политико-правните идеи на ранния социализъм. Томас Мор.

Томас Мор. Англичанин, 1478-1535, юрист, адвокат, парламентарист, длъжности в кралската администрация
Книгата УТОПИЯ – възгледите на Мор за идеалната държава. Написаното под формата на диалог – моряк разказва за своите пътешествия из различни страни и до остров Утопия
ДВЕ ЧАСТИ:
Първата част – рязка критика на съвременната обществено-политическа обстановка в Англия. Той смята крайните мерки на властите срещу крадците и скитниците за безсмислена жестокост. Остро поставя въпроса за причините за тази престъпност. Според него най-главната е частната собственост и произхождащите противоречия между богати и бедни, между личност и общество.
Втората част – описват се учрежденията и нравите на остров Утопия, намиращ се в НОВИЯ СВЯТ
Там има общност на имуществото и всеобща задължителност на труда.
УТОПИЯ е федерация от 54 града, разположени на острова. Най-високо стои СЕНАТ, с по трима представители от всеки град . Той обсъжда общите проблеми. Устройството и управлението на всеки един от градовете са идентични. Всеки гад има по 6 000 семейства, а всяко семейство – от 10 до 16 възрастни. Всяко семейство се занимава с определен занаят, а със селското стопанство се формират по-големи селски семейства, където всеки жител на града работи задължително не по-малко от две години.
Длъжностните лица са изборни – градски – СЕНАТ, който се избира от учените. Всеки град има избираем Княз, като неговата длъжност е доживотна, ако междувременно не бъде заподозрян в установяване на тирания. Шест часов работен ден, широка веротърпимост, много и различни секти и религии.
Навсякъде, където е възможно държавата се стреми да управлява без забрани. Оригинални са разсъжденията за правната система, тъй като няма частна собственост- престъпленията са малко, споровете са малко и затова не се нуждае от обширно законодателство. Санкционната система в наказателното право е против смъртното наказание, за тежки престъпления препоръчва задължителна обществена работа. Той говори за превръщане на престъпниците в „роби”, но в друг смисъл, за определен срок. Интересни детайли в тази посока – робите да са приковани към „златни вериги” – за да се възпитава презрение към скъпоценните метали и парите.; принудителното робство е хуманно наказание, от което обществото има полза.Книгата донася огромна слава на Мор в Англия, по-скоро заради острата критика. Скоро след публикуването, Хенрих 8 го прави свой приближен и до ЛОРД КАНЦЛЕР /на-високата административна длъжност/
Последните години от живота на Мор са тежки, Хенрих Осми има голям конфликт с Ватикана, Мор напуска, но Хенри го обвинява в държавна измяна и Мор е екзекутиран, обявен е като мъченик в католическата вяра.
През 1886 г. е провъзгласен за свете.