14. Политико правните идеи на ранния социализъм. Томас Мор и Томазо Кампанела.

Томас Мор (1478 – 1535 г.), юрист по образуване, известен като един от блестящите лондонски адвокати, съдия и др. Най-известната негова книга е “Утопия”. Съчинението е написано под формата на диалог, този който води повествованието е мореплавател и той разказва за различни страни които е посетил. В първата част на съчинението Томас Мор дава рязка критика на кървавото според него законодателство на Англия. Той порицава безмислената жестокост на кражбите и много остро поставя въпроса за причините за престъпността. Основна причина за престъпленията той вижда в частната собственост, която според него води до много сериозни интереси между личностите и между обществото и отделните личности. Обществото само създава крадци и после ги наказва. Мор прави редица крайни изводи за същността на държавата и правото. Във втората част на книгата автора дава своята рецепта за създаването на едно ново общество, такъв измислен пример е остров Утопия. В Утопия съществува общност на имуществото и всеобща задължителност на труда и това довежда до следствието, че строя на Утопия радикално се различава от реда в другите държави. На остров Утопия има 54 града и тези градове се намират помежду си в един вид федерация. Устройството и управлението на градовете са еднакви, във всеки град има по 6000 семейства, като във всяко семейство има от 10 до 16 възрастни. Всяко семейство се занимава с отделна дейност, формират се и т.нар. селски семейства (около 40 възрастни), където всеки един гражданин е длъжен да работи не по-малко от 2 години. Като за онези граждани, които желаят да останат над този срок са предвидени различни привилегии. Начело на Утопия стои сенат, с по 3ма представители от всеки гради този сенат обсъжда общите въпроси в Утопия, всички длъжностни лица в Утопия са изборни. Всеки 30 семейства избират по 1 представител.
Съществуват и народни събрания, които избират по-голямата част от другите длъжностни лица и изслушва отчетите им.
Утопийците живеят дружно, никой не внушава страх, съществува 6 часов работен ден, съществува широка веротърпимост, забранено е да се възбужда религиозен фанатизъм, допуска се и присъствието на атеисти, но те не могат да защитават своите вярвания публично и да заемат държавни длъжностни.
Новите и твърде оригинални са разсъжденията на Мор за правото. Той твърди, че юристи са практически всички, тъй като няма частна собственост, престъпност и т.н. Проблемите с наказанията също са решени доста оригинално – Мор протестира против използването на смъртното наказание за кражба, престъпниците не трябва да се наказват по друг начин освен на осъждане на обществена работа (наподобява робството, но то не е пожизнено и не е наследствено). Той смята, че робите трябва да са приковани със златни вериги (за да чувстват ненавист към този метал), те се занимават със най-неприятните работи в Утопия. Към войните Мор се отнася рязко отрицателно, той пише, че утопийците силно се гнусят от войната като зверско деяние.
Тази книга за времето си е много странна, дори е стига до там, че известния крал Хенрих 8ми много харесва Томас Мор и го назначава на редица държавни длъжности, дори и като лорд-канцлер, но когато папата отказва да санкционира последния развод на Хенрих 8ми се стига до там, че английския крал се обявява за глава на англиганската църква, Томас Мор се противопоставя и е обявен в държавна измама и е екзекутиран. Парадокса е, че в момента Томас Мор е канонизиран от католическата църква.
Томазо (1568 – 1639 г). По време на неговия живот политическата ситуация в Италия е много специфична, не стига че територията е раздробена на множество феодални държавици, а и в южна Италия има испанско господство. Кампанела участва в едно въстание срещу испанците и е хвърлен в затвора за 27 години. Там пиши “Градът на слънцето” от 1623 г. В него също има една измислена държава, намираща се остров. Там живее народ, който води философски начин на живот. В Града на слънцето няма частна собственост, всички се трудят според своите природни дадености Една съществена разлика между Кампанела и Мор е това, че производствена единица при Кампанела е отделната бригада, а не семейството. Той рязко осъжда робството и престъпниците не се осъждат на обществена работа. Едновременно с това, в сравнение с Утопи във възгледите на Кампанела доминират уравновиловъчния принцип. Целия живот на гражданите е щателно регламентиран, те носят еднакви дрехи, получават еднаква храна и то единствено в обществени столови. Той смята, че в едно общество, където няма частна собственост въпреки това ще се запази държавата, но тя много сериозно се различава от всичко описано до сега за държавата. Предстои управлението в града на слънцето, основано на 3 принципа:
- Главна задача са организация на гражданите, на производството и разпределението на материалните блага.
- Изключителното управление на държавата е дадено на учените
- Сериозно участие на народа в управлението на държавата.
Длъжностните лица са всъщност учени и експерти в определени области на знанието и изкуството. На чело на града стои управител, наречен Слънце (всестранно образован човек, разбиращ от всички науки и занаяти). Той има 3ма помощници, съответно обозначени като: Сила (завежда военното дело), Мъдрост (развитието на науките), Любов (за производствените дейности и за раждането на децата). По надолу в йерархията има други експерти, които ръководят по – частни сектори: животновъда, скотовъда, поета, астронома и др. Властта на тези лица се опира на уважение и доброволно подчинение, те се разпореждат, решават спорове, възпитават и поучават.
Два пъти в месеца се свиква събрание на гражданите, които са навършили определена възраст, това събрание се нарича Голям съвет и на него се изказва за това какви слабости гражданите виждат в държавното управление и в обществения живот на държавата. Способа по който се назначават длъжностните лица е следният: предложения могат да правят длъжностните лица, които познават много добре кой какво може да прави, но не ги избира големия съвет а една колегия, която задължително включва главния управител и неговите помощници и други длъжностни лица (експерти по съответната дейност). Големият съвет няма право да назначава, но има право да смъква от длъжност, да уволнява длъжностните лица. Съществуват и т.нер. жреци, които не са в точния смисъл на думата религиозни лица, но те се занимават с въпроси като: кога да се жъне, историята на града, водната астрология. Съществуват и правосъдието и наказанията, но законите са малко и достатъчно ясни. Правосъдието се осъществява в храм, на чиито стени са изписани законите. Липсва частна собственост, за това споровете са предимно за гражданската чест и достойнство, като процеса е явен, устен и бърз. За доказване на определена теза е било необходимо 5 свидетели да се изкажат.