Съдебни експертизи (особенна част)

Лекции по Съдебни експертизи (особена част)
Съдържание:

ОСОБЕНА ЧАСТ
25. Същност на съдебната криминалистическа експертиза.
26. на следи от ръка /дактилоскопна експертиза/.
27. на следи от човешки крак и обувка.
28. на следи от зъби.
29. на следи от инструменти и други предмети.
30. на следи от моторни превозни средства.
31. за установяване на цялото по неговите части
32. на почерк. Графично и графологично изследване
33. на писмена реч
34. за техническо изследване на документи. Видове експертизи
35. Съдебно-балистична експертиза
36. Съдебна експертиза на банкноти, платежни инструменти и ценни книжа.
37. Съдебна фототехническа и фотопортретна експертиза.
38. Съдебна фоноскопна експертиза.
39. Съдебна одорологична експертиза.
40. Съдебна химическа експертиза на лекарства.
41. Съдебно-химична експертиза на наркотични вещества и прекурсори.
42. Други съдебни експертизи

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
43. Същност на съдебната криминалистическа експертиза.
44. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.
45. Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди.
46. Съдебномедицинска експертиза на труп.
47. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на личността.
48. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход.
49. Съдебномедицинска експертиза на пола, половите проявления и половите престъпления.
50. Съдебномедицинска експертиза по следствени материали и съдебни дела,съдържащи данни от медицинско естество.

СЪДЕБНА БИОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
51. Съдебна биологична експертиза на кръв, секрети и косми за идентифициране на извършителя.
52. Съдебна биологична експертиза на някои хранителни продукти, иззети като веществени доказателства.
53. Съдебна биологична експертиза на почви.
54. Съдебна ботаническа експертиза.
55. Съдебна зоологическа експертиза.

ДРУГИ ВИДОВЕ ЕКСПЕРТИЗИ
56. Съдебна психиатрична експертиза. Видове психиатрични експертизи.
57. Съдебна психологична експертиза. Обекти и задачи. Особености.
58. Съдебна счетоводна експертиза.
59. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
60. Съдебна експертиза за оценка на вещи, услуги и недвижими имоти.
61. Съдебна стокова експертиза
62. Съдебна автотехническа експертиза
63. Съдебна пожаро-техническа експертиза
64. Съдебна строително-техническа експертиза
65. Съдебна агротехническа експертиза
66. Съдебно-екологична експертиза
67. Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза
68. Съдебна социологическа експертиза