Арбитраж

Лекции по Арбитраж
Съдържание:

1. Арбитраж - същност
2. Видове арбитраж
3. Държавните съдилища и арбитражът
4. Арбитражно споразумение. Същност и видове
5. Допустимост и сключване на арбитражно споразумение
6. Правни последици на арбитражното споразумение
7. Образуване на арбитражен съд
8. Арбитражен съд. Отношения между арбитрите и страните
9. Отвод и заместване на арбитри
10. Арбитражно производство. Принципи и обща характеристика
11. Образуване и развитие на арбитражното производство
12. Прекратяване на арбитражното производство
13. Арбитражно решение. Постановяване на арбитражното решение
14. Правни последици на арбитражното решение
15. Поправка, тълкуване, допълване и отмяна на арбитражно решение
16. Отмяна на арбитражно решение