8. Новите положения свързани с понятието и явлението „хуманитарна интервенция” и съпоставяне с основните положения на Международното публично право

Какво се случва с Международното право за правата на човека днес? Валидни ли са моралните и етични принципи и как се поддържа демокрацията от международната общност?
Общият принцип 50-60 г. на ХХ век е бил принципа максимално въздържане и ненападане.
Края на 2001 г. в САЩ се лансира тезата за превантивна сила и осигуряване сигурността в САЩ. Президентът в обръщение се опитва да защити войната в Ирак, като я представя „като средство за защита, като хуманитарна интервенция и като доставяне на демокрация.

Критерии за хуманитарната интервенция:
- зависи от силата, тежестта и систематичността на нарушенията на човешките права;
- да са били използвани всички мирни средства и да не са дали резултат;
- да има многостранна информация относно конкретните факти и нарушения;
- хуманитарната интервенция е с определена цел и за определен период от време;
- тя няма за цел окупиране на чужди територии.

Има ли колизия между съществуващото Международно право за правата на човека и американската доктрина ?
Според проф. Ван Дайк: „Международното право е реално право, което се намира на известен етап от развитието си. С основание може да бъде поставен въпроса дали Хуманитарната интервенция (инвазията) на САЩ в Ирак, в Афганистан, в Република Сърбия и Черна гора укрепва или отслабва позицията на Международното право по правата на човека?
Позицията от 12.01.2010 г. на независим холански комитет, че инвазията в Ирак през 2003 г. е незаконна.