Правна защита на потребителите

Лекции по Правна защита на потребителите
Съдържание:

1. Потребителско право. Политика за защита на потребителите.
2. Източници на ЕС за потребителска защита
3. Българското потребителско право
4. Субекти на потребителското право
5. Потребителски правни отношения
6. Права на потребителите
7. Държавата и потребителската защита. Административни органи.
8. Организации за защита на потребителите
9. Законови задължения на производители, изпълнители и други търговци във връзка със защитата на потребителите
10. Потребителски договори. Характеристики на потребителския договор.
11. Съдържание на потребителските договори.
12. Видове потребителски договори
13. Отмяна (откaз) от сключен договор
14. Потребителска продажба
15. Рекламации
16. Договор за продажба сключен извън търговския обект
17. Договор за продажба от разстояние
18. Електронна търговия
19. Договор за придобиване на частично право на ползване върху недвижим имот
20. Договор за туристически пакет. Договор за организирано пътуване при обща цена
21. Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние
22. Договор за потребителски кредит
23. Отговорност за вреди от дефектна стока
24. Потребителски спорове