9. Режим в местата за лишаване от свобода - същност, съдържание

Уреден е в раздел 5,чл.65 следващите ЗИН.Режимът спомага за осъществяване целите на наказанието.В закона обаче няма текст,уреждащ тези цели.Целта при непълнолетните е възпитателна и поправяне.
Режимът има най-малко 2 значения:1.да бъде част от съдържанието на наказанието създават се правни ограничения;2.възпитателна
Не им е забранено да се разпореждат с имуществото си(движимо и недвижимо).Нотариалното изповядване се извършва в затвора.
Функция-чрез ограничаването се цели освен наказване и поправяне и превъзпитание на наказаните лица.
Характеристика:режимът се определя от съда с присъдата.Режимът,с който започва изпълнението на наказанието ЛС се нарича първоначален.Специлен режим като първоначалния се определя за лицата,осъдени на доживотен затвор или доживотен без право на замяна.Строг режим-на тези,които трябва да изтърпят наказание в затворническо общежитие от закрит тип или в затвор.Общ режим-за настанени в затворнически общежития от открит тип-чл.61 ЗИН.В новия ЗИН е отпаднал засилено строгият режим.
Затворническите общежития от открит тип се прилага лек и общ режим.Лекият не може да бъде определян като първоначален от съда.

Изменения на режима-в по-лек или в по-тежък:
1. изменения на първоначалния режим:а)в по-лек от първоначалния;б)в по-тежък от първоначалния
2. последващо изменяне на режима:а)в по-лек;б) в по-тежък
Законът предвижда наличието на различни предпоставки за двата вида изменения.Паликарски ги нарича формални и материални предпоставки.