8. Функции на Световната търговска организация /СТО/.

1. СТО трябва да улеснява прилагането, администрирането и действието и трябва да способства за постигане на целите на това споразумение и на многостранните търговски споразумения и също така трябва да осигурява рамката за прилагането, администрирането и действието на плурилатералните търговски споразумения.
2. СТО трябва да осигурява възможността за преговори между страните членки във връзка с многостранните им търговски отношения по въпроси, регулирани от споразуменията и приложени ята към това споразумение. СТО може също да предоставя възможност за последващи преговори между страните членки във връзка с техните многостранни търговски отношения и рамка за осъществяване на резултатите от такива преговори в случай, че има решение на Министерската конференция.
3. СТО трябва да администрира Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (наричана по-нататък за краткост "Договореност за уреждане на спорове" или "ДППУС"), съдържаща се в Приложение 2 към настоящото споразумение.
4. СТО трябва да администрира Механизма за преглед на търговската политика (наричан по-нататък за краткост "МПТП"), съдържащ се в Приложение 3 към настоящото споразумение.
5. С оглед постигането на по-голяма съгласуваност в създаването на глобална икономическа политика СТО трябва да си сътрудничи по подходящ начин с Международния валутен фонд, с Международната банка за възстановяване и развитие и свързаните с нея организации.

Индустриалните държави използват СТО не само за изграждане на всемирна зона на свободна търговия, но преследват и по-далечни цели, като интелектуалната собственост, контрола на външните инвестиции и над обществените поръчки. Всичко това означава допълнителна загуба на икономически суверенитет зa Третия свят. Въпреки тези недостатъци развиващите се страни засега продължават да членуват в СТО, надявайки се по този начин да влияят на дейността й, и обединени да отстояват на натиска на ЕС и САЩ. Но ако СТО не им предлага истинска и честна перспектива не е изключено част от тях да бойкотират преговорите и дори да напуснат организацията в бъдеще. Така в Канкун т.нар. група на 21-те поради липса на готовност за честни компромиси от страна на развитите страни напусна срещата и предизвика нейния пълен провал.
Другата възможност е недоволните страни да се обединят, което все по-често се случва, и да наложат демократизирането на СТО, като започнат нов кръг от преговори за регионална търговия между равностойни партньори, както това напоследък се случва в Южна Америка в рамките на Меркосур и особено на АЛБА. Този обрат обаче, може да предизвика оттеглянето на индустриалните гиганти от СТО, и най-вече на САЩ. Подобно развитие би означавало край на световната търговия в сегашния й вид, като за над 80 % от човечеството това би представлявало дори значително по-добрата алтернатива.