43. Международната организирана престъпност

Международната организирана престъпност е една от глобалните заплахи за правата на човека, която се изразява в различни форми на посегателство върху живота и здравето на населението на Земята: международен тероризъм; корупция /служебни и др. изгоди и облаги от престъпления, подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и др./; принудителен труд и експлоатация; робство и търговия с роби; производство и разпространяване на наркотични средства и психотропни вещества; незаконен трафик на жени и деца и др. Една от най-опасните форми, посредством която грубо се нарушават правата на човека е международния тероризъм. Тероризмът не е ново явление, но през последните десетилетия придоби нови измерения, превръщайки се в транснационален, добивайки планетарен, глобален характер.
След терористичните актове в САЩ на 11 септември 2001 г., които убиха хиляди невинни хора, за пръв път проблемът относно борбата срещу международния тероризъм се квалифицира като глобален проблем, т.е. с глобално измерение, засягащ без изключение всички държави и народи. От възникването, т.е. от излизането на престъпленията извън националните граници и придобивайки международен организиран характер през средата на XIX век, измеренията и средствата на тероризма са коренно променени. Първоначално международните терористични актове са били насочени срещу държавни и правителствени глави и длъжностни лица. През XX век терористични актове се пренасочват срещу мирното население за постигането на определени цели /политически, икономически, социални, религиозни, етнически и др./ Гибелта на невинни хора се използва не за пряк, а за косвен натиск /посредством създаването на масов страх/ срещу политиците и управляващите за постигане на своите цели. На практика не се убиват политици, тъй като с този акт няма да бъде постигнат същия ефект, както от страха на обикновените хора и породеното недоволство, насочено срещу управляващите.
Международният тероризъм, както и другите престъпления, осъществявани от международната организирана престъпност, са следствие на различни причини - държавна политика, социални, икономически, расови,-етнически, религиозни и др. подбуди. Борбата с международната организирана престъпност на съвременния етап не е ефективна, тъй като в международен мащаб е неизгодно да се признаят истинските причини, които пораждат тероризма и те да бъдат преодолявани и премахвани паралелно със следствието - престъпниците и престъпните актове.