26. Европейски омбудсман

Постът „европейски омбудсман” е въведен с Договора за Европейския съюз. Омбудсманът е посредникът между гражданите и институциите на ЕС. Той получава и разглежда жалби, подадени от граждани на ЕС, предприятия и организации, както и от всеки, който пребивава постоянно или чието седалище е в някоя от държавите-членки на ЕС.

Омбудсманът се избира от Европейския парламент за срок от 5 години, който може да бъде подновен и съответства на мандата на Парламента. През януари 2005г. Никифорос Диамандурос заема поста Европейски омбудсман беше преизбран на поста Европейски омбудсман за срок от 5 години.