17. Участие на обществеността в работата на местата за ЛС

В системата на местата за изтръпяване на наказание ЛС могат да вземат участие различни органи,които са извън системата.
Част от обществеността са медиите,неправителствените орг-ии и др.
Лишените от свобода могат да бъдат давани по ТВ.Да се вземат интервюта-това става с тяхно съгласие,включително фотографиране,заснемане на видеоматериали и др.
Има ред,определен за достъпа на медии до местата за изтърпяване на наказание ЛС.
Има наблюдателни комисии-те се изграждат към ОбС(общински съвет),председател на комисията е председателят на ОбС или посочено от него лице.Съставът на комисията не е определен,но в него влизат общински съв-ци,председатели на други институции извън общината,началник на затвора и председател на пробационния съвет.
Издръжка на комисията-бюджетна на съответната община.
Комисията:
-осъществява обществен контрол на местата за ЛС
-правят предложения за изменение на режима
-подпомагат семействата на осъдените на ЛС
-съдействат при намиране на работа на изтърпялите наказание ЛС
Членовете на комисията могат да посещават местата за изтърпяване на наказание ЛС,да се запознават с нужната им информация от затворническа адм-я.
Информация-поведение,промени в поведение на лицето.
Комисията организира общи мероприятия в затвора,различни мес абонаменти.
Предложенията и препоръките на комисията за задължителни за началника на затвора и поправителния дом-чл.171 ал.3 ЗИН.