12. Видове потребителски договори

Потребителска продажба – ЗЗП. Уредбата и се различава от гражданската и търговската продажба. законодателството ни урежда три договора за продажба.
Продажба извън търговския обект – продажба при посещение на търговеца на работното място, в дома, без това посещение да е поръчано. Уредено е и правото на отказ от дог в 7-дневен срок, тъй като потребителят не е имал възможност да се запознае с предмета на дог. Правилата за този дог не се прилагат за договори, които са изброени в закона – за стойност под 120лв, дог по каталог, дог с предмет ценни книжа…
Дог за продажба от разстояние и за услуги предлагани от разстояние – от момента на оправяне на предложението до сключване на дог. страните не са във физически контакт помежду си, използват различни форми на комуникация.
Дог за ползване на недвижим имот през определен период от време.
Дог за туристически пакет (договор за пътуване с обща цена).
Договор за финансови услуги от разстояние.
Договор за потребителски кредит.