12. Следствени служби - структура, правомощия, взаимодействия с другите органи на съдебната власт.

Следователите както и дознателите извършват досъдебното разследване за извършени престъпления. Разследването се извършва под методическото ръководство и надзор за законност на Прокурора. Това разследване се осъществява по строго определена процедура посочена в НПК. Процедурата обхваща събиране на доказателства, чрез използване на обяснения на обвиняеми, свидетелски показания, експертизи, извършване на оглед, претърсване и изземване, извършване на следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети и др. и всичко това се осъществява при определен ред. Принцип: Държавата е тази която е ангажирана да доказва извършването на престъпленията от общ характер!!! От всички органи на съдебната власт Следствената работа е най-тежка и трудна, защото изисква опитност, самообладание, много енергични мерки за своевременно събиране на доказателства и то по определена от закона процедура.