12. Разврат - видове полови престъпления.

Различаваме няколко групи състави престъпления:престъпно блудство, престъпно съвкупление, сводничество и публичен дом, престъпен хомосексуализъм, разпостранение на порнографски материали и престъпления в интернет пространството.
Блудство
Изпълнителното деяние е извършване на действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвокупление по отношение на:
1.лице,ненавършило 14-годишна възраст;
2.лице,навършило 14-годишна възраст и е извършено чрез употреба на сила или заплашване, чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия или чрез привеждането му в такова състояние.
Субектът е общ,назависимо от пола му,но задължително от другия пол на пострадалото лице.Формата на вината е винаги пряк умисъл.
Престъпно съвкупление
Изпълнителното деяние е съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл.152 или с лице, навършило тази възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното.
В чл.152 се съдържат съставите на престъплението изнасилване.Изпълнителното деяние е съвкупление с лице от женски пол :
1. лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие;
2. когато дееца го принуди към това със сила или заплашване;
3. когато дееца го приведе в безпомощно състояние.
Субектът е общ-може да е и жена (но поне съизвършител трябва да е мъж).Престъплението се осъществява само при пряк умисъл.
Квалифицираните състави на изнасилването са:
1.ако изнасилената не е навършила осемнадесет години;
2.ако тя е низходяща сродница;
3.ако е извършено повторно;
4.ако е извършено от две или повече лица;
5.ако е причинена средна телесна повреда;
6.ако е последвал опит за самоубийство;
7.ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция;
8.ако представлява опасен рецидив;
Още по-тежко наказуеми са случаите:
1.ако изнасилената не е навършила четиринадесет години;
2.ако е причинена тежка телесна повреда;
3.ако е последвало самоубийство;
4.ако представлява особено тежък случай.
По-леко наказуемо е съвкупление е с друго лице, което е принудено (по-скоро мотивирано, без сила и заплашване) към това чрез използване на служебната му или материална зависимост;
Кръвосмешение - съвкупление между възходящи и низходящи, между братя и сестри и между осиновители и осиновени.
Сводничество-склоняване на друго лице към проституция или свождане към блудствени действия или съвкупление.
Публичен дом-предоставяне систематически помещения на различни лица за полови сношения или за блудствени действия.
Отвличането на друго лице с цел да бъде предоставено за развратни действия и още по-тежко наказуемо е, когато:
1. отвлеченото лице не е навършило 18 години;
2. отвлеченото лице е предоставено за развратни действия;
3. отвличането е с цел лицето да бъде предоставено за развратни действия извън границата на страната;
4.деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
5. отвлеченото лице е предоставено за развратни действия извън границите на страната;
6. деянието представлява опасен рецидив.
Престъпен хомосексуализъм-извършване на полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като се употреби за това сила или заплашване или се използва положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана.
Други престъпления по разврат
Има множество хипотези:
1. създаване, излагане, представяне, излъчване, предлагане, продаване, даване под наем или по друг начин разпространяване на порнографски материал;
2.разпространяване чрез интернет на порнографски материал;
3.излагане, представяне, предлагане, продаване, даване под наем или по друг начин разпространяване на порнографски материал на лице, ненавършило 16 години;
4. ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова;
5.ако деянието е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
6.ако дееца държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова.
Всички престъпления по разврата са умишлени.