41. Преминаване на наследственото имущество към държавата.с

Когато няма наследници на закона или по завещание или когато всички наследници се откажат от наследството си или загубят правото да го приемат, наследственото имущество преминава в полза на държавата.
Според нашето Наследствено право държавата, която придобива безстопанствено имущество, не се третира като наследник по закон.
Правата на държавата върху наследствено имущество се разглеждат и като права на наследяване от страна на държавата, макар че някои правила на Наследственото право /за приемане на наследството/ са неприложими. Държаната може да придобие качеството на универсален наследник по завещание.
Придобитото от държавата наследствено имущество става държавна собственост и по отношение на него намират приложение съответните разпоредби на ЗС. Според Закона за наследството държавата приема наследственото имущество по опис. Държавата не може да носи отговорност за наследствени дългове в размер, по-голям от полученото имущество, независимо от това дали е извършен опис или не.
- извършването на опис има техническо значение с него не е свързано получаването на самото наследство. Държавата не може да се откаже от наследството освен ако е придобито по завещание.