35. Наследодател. Наследник.

Наследодател - ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник - лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са лица, които след откриване на наследството са призовани за наследяване:
ФЛ - по закон и по завещание;
ЮЛ - по завещание;
Държавата - по закон и по завещание - наследява само ако няма други наследници.
Откриване на наследството - ЮФ, пораждащ правото на наследяване и действието на завещанието е смъртта на наследодателя. Особености:
- време на откриване - открива се в момента на смъртта на лицето;
- място на откриване - последното местожителство на починалия.
Наследници могат да бъдат всички заченати преди откриването на наследството, родени живи и жизнеспособни Способността да се наследи може да отпадне, поради недостойнство, което се свързва с виновно и неправомерно поведение на наследника. Основанията са:
- умишлено убийство или опит за убийство на наследодателя, съпруг или дете;
- набеждаване на наследодателя в извършване на престъпление;
- посегателство в/у волята на наследодателя
Недостойнството е по отношение способността за наследяване:
- само по отношение на определени лица;
- само при опр. основания;
- може да се възстанови способността за наследяване, като недостойнството се опрости. Опрощаването става само от наследодателя изрично (наследникът се признава за достоен в писмен акт с нотариално заверено съдържание) или чрез завещание (пълно или частично). Семейноправна връзка м/у наследодателя и наследниците - по нашия закон наследяването се основава на тази връзка; наследството се разглежда като имуществено отношение в семейството.