17. Гласуване и отчитане на изборните резултати.

Гласуването като процедура е идентично за всички видов избори. То е уредено в съответната глава на Избирателния закон, така че не дава възможност за, каквито и да са манипулации с гласуването, т.е. с изразяване на воля от избирателя в изборния ден.
Избирателите се легитимират с документ за самоличност. Проверява се дали съответния избирател е включен в избирателния списък (възможно е ако той не е вписан, но е навършил 18 г. и е с постоянен адрес в съответната секция, той да се впише в листата в деня на изборите). Допуска се при откраднат или загубен документ за самоличност издаване на удостоверение от Полицията в уверение на това и избирателя може да подаде гласа си с това удостоверение.
След това се дава интегрална или обща избирателна бюлетин, тя се подпечатва със сготвения печат на избирателната секция, след това той влиза в т.нар. „тъмна стаичка”, където се допуска само избирателя, с изключения когато избирателя има определени физически или психически недостатъци, които не му позволяват да гласува сам, той посочва друг избирател, който да му асистира. Избирателя отбелязва своя вот в специално каре срещу името на политическата партия или кандидатите, сгъва бюлетината, след това се поставя втори печат от избирателната секция и бюлетината се пуска.
На базата на първичните документи (протоколите на секциите) се определя изборния резултат от ЦИК.
При нас се използват бюлетини, в други страни се използва гласуване по интернет, други – гласуван с машини (САЩ), но така е възможно да не се спази принципа на тайното гласуване или сигурността, че гласа отива точно там където трябва. В държави с много неграмотно население се допускат и различни символи пред наименованието на партиите, възможно е и гласуване с перфокарти.