15. Предизборни кампании.

Предизборната кампания представлява най-динамичния период в целия изборен процес. Нашето законодателство не урежда изцяло формите за провеждане на предизборна кампания. Основните насоки са свързани с ограничаване на финансирането, недопускане на държавно финансиране извън установеното в закона, забрана за финансиране от чужди физически и юридически лица, гарантиране на публичност при набиране на фондовете за провеждане на предизборна кампания. Законодателството се стреми да изведе един публичен контрол за средствата които са използвани за предизборна кампания.
Избирателните закони провеждат правила за изборите по националните медии, като единствено в този случай се допуска едно квазидържавно финансиране на предизборната кампания. Излъчването на предизборни предавания, в рамките на кампанията, се осъществяват по тарифи определени от Министерски съвет и са еднакви за всички. Целта е в националните медии партиите да имат възможност да заплащат, но по-малки и еднакви за всички тарифи. Осигурява се също безплатно време за встъпителни обръщения и предизборни диспути, но самите предизборните кампании и клипове се заплащат.
Останалите медии - законодателството се стреми да предостави равни възможности без да може да определя тарифи, за това всички медии са длъжни да публикуват своите тарифи преди предизборните кампании. Така се предоставят равни условия за всички партии, не могат да се определят различни тарифи за различните партии, т.е. целта на законодателството е да се създадат равни условия.