14. Регистрация на кандидати.

Право да издигат и регистрират кандидати имат политическите партии и коалиции от партии. За целта, партиите се регистрират преди регистрацията на кандидатите. Регистрацията се извършва в ЦИК, а Регистър на политическите партии се води от Софийския градски съд.
При местните избори се осъществява повторна регистрация на партии и коалиции във всяка общинска избирателна комисия, след първичната регистрация в ЦИК.
За разлика от регистрацията на политически кандидати, независимите кандидати се регистрират от инициативни комитети на основата на определен брой събрани подписи от подписка на избирателите от съответния избирателен район.
Между Президентските избори и избори за местни органи, при регистрацията на независими кандидати, разлика няма, защото мандата е един.
Но щом се отнася за избори за Парламент, Европарламент, общински съветници, съществува проблем, защото става въпрос за пропорционални избори и регистрация на листи от кандидати.
Правилата за регистрация на независими кандидати при парламентарни избори, избори за Европарламент и за общински съветници се модифицират, тъй като гласовете, които независимия кандидат е събрал повече от квотата пропадат, защото няма други кандидати в листата за да заемат тези квоти. България не позволява наистина независими кандидати.