12. Съдебна власт

Т.н. наречената „трета власт” представляват институциите на съдебната власт. Тя представлява сложна и изключително важна инфраструктура, въздействаща по специален начин върху политическия процес. По начина, по който е изградена и функционира, съдебната система въздейства пряко и непряко върху политиката и политическите отношения. Нейните основни функции са свързани с регулирането на отношенията и конфликтите между гражданите, между държавата и гражданите, между държавните институции.
Негативни последствия от съдебната система има тогава, когато решаването на проблемите, възникнали между гражданите, биват блокирани, или лицата, олицетворяващи съдебната власт, са некомпетентни или корумпирани, което води до подкопаване на един от основните принципи за либералната демокрация- за правовата държава. Това от своя страна създава безверие сред гражданите и ги принуждават да търсят незаконни средства за разрешаването на конфликтите и споровете. Също така, ако съдебната система е подвластна на партийни интереси, тя изгубва един от основните си белези – независимостта си. Независимостта на съдиите е гарантирана чрез конституционните разпоредби и закони, и специфичните процедури, които трябва да предпазят съдиите от натиск на заинтересовани страни, от политически групи и др. групи на интереса, така и от намеса на законодателната и изпълнителната власт.
Има специален начин за назначаването на съдии. Създават се специални институции (съдебен съвет в България), които имат компетенциите да назначават служителите в съдебната система. Те следят за спазването на принципите на независимостта, санкционират онези, които нарушават професионалните и моралните критерии при осъществяването на съдебната професия.
Опасно за съдебната система е „политизацията” му. Там съдебната система се изгражда паралелно с утвърждаване на демокрацията, което поставя съдебната власт в центъра на политическите борби и под силното въздействие на партии и политически дейци.