10. Смесени избирателни системи.

Смесените избирателни системи комбинират мажоритарните с пропорционалните правила. Характерноте е:
- има съставни избирателни райони - в едни резултата се отчита по мажоритарни правила, а в други по пропорционални;
- избирателите имат повече от един глас, като с единия гласува в единия избирателен район, а с другия в другия избирателен район (при местните избори – с единият гласуват за кмет на кметството, а с другия за кмет на общината). Избраните кандидати формират състава на един и същ държавен орган.

Има 2 типа смесени избирателни системи:
- механично смесени избирателни системи – част от състава се избира по мажоритарни правила в едномандатни избирателни райони и пропорционални правила в многомандатни избирателни райони.
- функционално смесена система – мажоритарно избраните кандидати влизат в партийните листи на партиите в многомандатните избирателни райони.