9. Установяване на балансите в българската външна политика 1894-1909г.

След Управлението на Стамболов , България имя нужда от баланс във външната политика.
След Стамболов на Власт идва д-р Константин Стоилов .Неговото управление продължава до 1899г.Той е начетен и образован човек лидер на опозицията срещу Стамболов.По време на това Управление в страната с е създават нормални условия за вътрешно политическа дейност - възникват 5 партии.Това правителство слага край на "режима на капитулациите ".
Възтановени са отношенията с Русия .Русия признава Фердинанд за княз , след това и Великите сили и султана го признават за княз и губернатор на Княжество България и Източна Румелия .Но възстановяването на отношенията с Русия имат някои особености :
- България не се връща в руската орбита , 10 години скъсване на отношенията не са останали без последици за България .До преди това България е била любимка на Русия , след въстановяване на отношенията , Русия преразглежда своята политика спрямо България и облича в доверие Сърбия.
Правителството на д-р Стоилов отново се изправя пред Македонския проблем .Една година преди Стоилов да дойде на власт е създаден ВМРО , който се бори за автомномия на Македония .Правителството приема тази теза. За да може да елиминира Гърция като претенденства за част от Македония , правителството сключва съюз със Сърбия , който е успешен .Българските дипломати влизат в дипломатически листи .През 1897г. е приет закон за дипломатическата служба .
В края на 19в. ролята на монарха в българската външна политика нараства .Формирането на личния режим на Фердинанд става чрез пълно изопачаване на нормалната парламентарна практика .Фердинанд иска оставката на едно легитимно правителство и дава временно власта на тази политическа сила , която ще му служи .Князът си избира не само партията , но и премиерът и си запазва правото да посочи двамата най-важни министри, на вътрешните работи и на войната. Нормалният парламентарен режим е изпълнен.Фердинанд установява личен режим .За 9 години се сменят 10 български правителства.
По време на личния режим на Фердинанд се разширява кръгът на страните , с които България подържа дипломатически отношения .Още през 1900г. са направени сондажи с Русия за водене на една бъдеща война с османската империя за решаване на македонския въпрос .Сърбия , Гърция и Румъния се обединяват срещу България .Поражда се опасност от водене на анти - българска политика от тези три страни . След съединението България е най-голямата държава на балканския полуостров и започва да се развива с големи темпове .България е под непрестанен натиск по повод Македоснкия въпрос , да се откаже от решаването му .През 1903г. избухва Илинденско-Преоблаженското въстание , чиито организатор е ВМРО.
Обявяването на България за независимо царство по времето на Александър Малинов е голямо за България историческо събитие .Поводът за него е непоканването на българския дипломатически представител в цариград , по случай рождения ден на султана .
Правителството окупира железопътните линии.На 2 септември 1908г. Фердинанд и правителството отиват в Търново , където патриархът обявява България за независимо царство , а Фердинанд за цар на българите.Възниква опастност от военен конфликт с османската империя .
Великите сили се намесват , за да предотвратят тази опастност .България се съгласява да плати 8 милиона франка , след намесата на Русия 125 милиона франка са приспособени от дълга на турция към Русия.Официалното признания идва през 1909г. и води след себе си негативния оттенък на един мираж по Велика България .