8. Външна политика на Стамболов 1886 - 1894г.

След съединението в България се изострят външно политическитре борби между русофили и русофоби .Драган Цанков е начело на русофилите - те са привърженици на идеята да се пожертва княза в името на добрите отношения с Русия .Начело на русофобите е Ростиславов .Според тях князът трябва да се съхрани .Каревелов и Стамболов се привърженици на една центриска позиция , те се опитват да вразумят и едните и другите.
На 8 срещу 9 август 1886г. е извършен преврат срещу княза.Той е свален спредварително подготвене декларация с , която в името на България е принуден да се отегли от престола . Така е извършен втория държавен преврат .На 11 август стамболов извършва контрапреврат .Той става основна фигура в политическия живот на страната .Стамболов връща Батенберг на престола .След неодобрението на Русия , Батенберг напуска и оставя русофобско регенство - Стамболов , Петко Каравелов и Сава Моткуров .
Регенството решава да проведе избори за нов княз , но това от своя страна довежда до скъсване на дипломатическите отношения между България и Русия .Това допълнително обтяга отношенията между русофили и русофоби.Безкняжието създава големи тудности на България .
Спешно се търси княз.Събира се Великото народно събрание , на което за княз е избран Валдемар Датски , но той отказва .През 1887 г. Фердинант склонява да стане княз .за министър - председател е назначен Стефан Стамболов ( 1887-1894 ) .
От времето на Стамболов е деформиран процес по формиране на външната политика .Стамболов се установява като авторитарен политик .Но в редица области той бележи успехи.
Стамболов защитава местния производител .Осигурени са условия за икономическа независимост на българското производство.По времето на Стамболов започва да се организира панаир . Създават се се условия за финансова стабилност.Влагат се пари в
комуникацията.
Чужди дипломатически представителства започват контакти С България. Фердинанд е приет при английската кралица .България започва да води достойна външна политика .Големият
проблем идва с решаването Македонския въпрос.Той възниква след съединението.Сърбия и Гърция искат да решат съвместно този въпрос като поделят Македония на три части , но Стамболов отказва , защото това е българска област . Той се ориентира към протутрска политика по отношение на Македония .За да се укрепи българщината се създават църкви , читалища , българската екзархия се укрепва , българските владици са изпратени в македонски епархии.
Стамболов обаче не успява да извърши най-важното , да получи признанието на Фердинант , който тайно се среща с руския посланник във Виена , което кара Стамболов да подаде оставка .Оставката му е приета като второ освобождение на България .