6. Източната криза и създаване на Третата Българска държава 1875 - 1879г.

"Източния въпрос " е въпросът за съдбата на поробените от османците , балкански народи .При развитието си , източния въпрос много кратно изпада в кризи .Една от тези кризи е през 1875г.През тази година избухва възтание в Босна .Българите веднага се опитват да се възползват от тази благоприятна ситуация и се вдига Старозагорското въстание , което завършва с неуспех .Българските хъшове продължават усилията си за да се възползват от ситуацията и така се стига до Априлското въстание , което отваря очите на световното обществено мнение .Великите сили изпращат анкетна комисия в България и се убеждават в зверския начин на потушаване на въстанието .Благодарение на Априлското въстание Българския въпрос застава на дневен ред пред великите сили .Още през 1876г. в Цариград се провежда Цариградската посланическа конференция на великите сили, на която по настояване на Англия , се взема решение да се настоява пред султана , да се обособят две автономни държави .Източна България с център Търново и Западна България с център София .Така се получава второто признаване на Българската държава .
Следва Руско - турската война , в която много жертви дават както Българските и Руските войски , така и много други.След края на войната е подписано Одринското премирие с което България се създава в пределите , където мнозинството от населението е Българско .Подписва се Санстефанския мирен договор , но Русия е подписала таен договор с Австрия с които са се споразумели да не се създава голяма държава по Дунава , и на Берлинския конгрес на Великите сили , Санстефанския мирен договор е преразгледан.Решенията които се вземат на този конгрес не са в полза на България и българите .На първо място Българската територия се разделя на 5 части :
- Княжество България , което включва северна България + Софийското поле ; Източна Румелия с център Пловдив тя е автономна територия на османската империя ; Третата част е северна Добруджа , която е отстъпена на Румъния , въпреки че 90% от населението е Българско ; Четвъртата част са западните покрайнини , а 5 Македония и Одринска Тракия .
Това е международно престъпление спрямо Българите , но въпреки фундаменталните последици за България и страните от Балканския полуостров , Берлинските решения дават началото На Третата Българска Държава .
По силата на Сан стефанския мирен договор , България трябва да има временно Руско управление , което трябва да продължи 2 години , но Берлинския конгрес съкращава този период на 6 месеца . По време на това управление , Русия се опитва да организира освободените територии , създава канцелария за гражданско управление , по-късно е създадена и канцелария за външни отношения .Създадени са Народна библиотека и военно училище .Това управление подготвя органически устав на Княжество България .В Търново е проведено учредително събрание на което започва да се обсъжда общо българския въпрос .През 1879г. с е стига до Търновската конституция , а не до устав .На другия ден учредителното събрание се трансформира във Велико Народно събрание .Княз Александър 1 назначава първото временно правителство .За столица на Княжество България е избрана София . Така приключва възникването на Трета Българска държава.