5. Бъншно-политически идеи от епохата на Българското Възраждане (XVII - последната четвърт на ХIX в.)

Външната политика по времето на османското иго няма , има външно политически идеи , които също са доста важни.
Външна политика , Българите имат през първите деситилетия след падането под османско робство . Австрия започва серия от 9 войни с Османската империя за изгонване на османците от Европейските предели , но целта на Австрия е приобщаването на освободените страни към нея без право на собствена политика .
Много силно въздействие върху възраждането има от страна на Гърция .По-късно преобладава фрнското влияние .През 18 в. погледите на Българите са насочени към Русия .Русия има различен подход към България - тя предвижда относително самостоятелно политическото развитие на освободените страни .
Важни за развитието на България са външно политическите възгледи на най-изявените Български възрожденци .
Софронии Врачански създава първата Българска политическа формация " Български политически център ".Според него България ще получи своето освобождение с помоща на руснаците .Георго С.Раковски отначало хрни надежда , че великите сили (Русия и Франция ) ще освободят България .След това се надява на балканските дтржави .Обикаля всички балкански столици , но с голямо разочерование разбира че всяк държава си гледа националния интерес .Накрая стига до идеята , че Българите трябва да разчитат само на собствените си сили.
Любен Каравелов също изживява еволюцията на своите идеи .Първоначално той е привърженик на южно славянската федерация под руско покровителсвто .Южнославянската федерация по форма е като конституционната монархия .После Каравелов се пренася в Белград и там стига до идеята за Балканска федерация с участието на Гърция и Румъния .
Отакзва се от монархията и се насочва към създаването на република по подобие на Швейцария и САЩ.По-късно той пренася дейноста си в Букурещ и там разглежда четническата тактика на Раковски , но според него не е разумно да се разхищава Българска кръв , чети няма да се постигне освобождение .
Васил Левски , той не храни никакви илюзии по отношение великите сили и на балканските страни.Цялата дейност за освобождението трябва да се принесе от имиграцията на Българска територия .Гибелта му оставя в криза Българското революционно движение .Левски смята , че формата на управление на страната , трябва да е демократична република , т.е. народно управление .
Христо Ботев държи на формулата балканска федерация + демократична турция .
Априлското възстание е преломен момент в Българското възраждане . То си поставя за цел не освобождението на България , а по скоро то дава повод на Русия да предприеме някакви действия .Едва след Априлското възстание Европа научва за Българите . Без това възстание е много вероятно , Руско - турската освободителна война никога да не се бе случила.
Възражденското наследство има голямо значение за външната политика на България .На 1 място възраждането е оценено по достойнство от великите сили , оценени са и общите , съвместните усилия на балканските християнски народи ; горчивият опит на Българите им подсказва , че във воденето на своята външна политика , те трябва да разчитат предимно на себе си .Към края на възраждането , най-видните Български възрожденци достигат до идеите , че външната политика трябва да се основава на Българския национален интерес .
В края на възраждането се забелязва едно явление в България наречено "Национален романтизъм " , което има доста негативно последствие .Този национален романтизъм пази спомена за България на 3 морета , което от своя страна е един максимализъм по отношение на външната политика.Това води до сблъсък на интереси м/у държавите, защото всяка от другите държави иска да възвърне блясъка на своята държава.