31. Република България и великите сили

Великите сили са Франция , Великобритания , САЩ , Русия и Китай В състава на великите сили е нанесена промяна - лсед разпадането на СССР се появява Руската федераци.Германия , Япония , Индия и Бразилия също искат статут на велики сили , те имат и обща воля - една африканска страна също да получи статут на велика сила.Има държави с признат статут на велика сила , има и такива с фактически статут .# са важните велики сили : ЕЦ , САЩ и Русия.Когато Съветската империя се разпада , европейскта общност пада в еуфория , защото така се е освободила от един опекун .След оттеглянето на САЩ след победата в Студената война , Европейската общност започва да решава самостоятелно проблемите на Европа и на Балканите .Само че не се получи защото ЕС беше насочил усилията си в своето преобразуване от общност в съюз. Еропейската общност гледаше на Балканите като заден двор , защото се страхуваше от Балканизиране на Европа .Европа неможа да регулира югокризата .ООН в този момент се намираше в тежко положение и неможа да се справи с проблема .Тя постави и грешна диагноза -хуманитарна криза .През 1994г Клинтън даде указания НАТО да стане първостепенна сила .Създадена бе компактна група от представители на САЩ , Великобритания , Франция ,Германия и Русия за Балканите .НАТО се намеси в решаването на Босненския проблема .Подписаха се Парижките договори .Американското доминиране продължи и по-късно в решаването на КОсовския конфликт .През 2002 г Нато и ЕС подписаха споразумение за военно командване .В Москва се взе решение американците да намалят военните сили под 100 000 души .След дълги колебания , след края на Косовската криза ЕС най-накрая погкледна на Балканите като на част от себе си.Засилването на влиянието на ЕС на Балканите ознчава стеснение на влиянието и възможностите на САЩ в този регион .Въпреки това никой не може да си позволи да не се съобразява със САЩ - единствената супер сила днес .След разпадането на Източния бллок , САЩ заеха възлово място във външните политики на страните от този блок. В България бе открит Американски университет в Благоевград .През 1994г. е подписан меморандум за сътрудничество , свързани с отбраната .България се включи във всички инициативи България подкрепи и всички военни акции в други части на света - войната в персийския залив, Афганистан , Ирак , дори участва с Български контингент и в тях .Диалогът между двете държави беше исдигнат на най-овисоко равнище , дори американския президент Клинтън беше в България.От ААмериканска страна бяха направени редица , жестове към наши ръководители , организирани бяха много форуми , САЩ предоствиха 100 хил тона пшеница , много американски помощи ;Международния валутен фонд откри програми за дребния и средния бизнес , и все пак стокооборотът между България и САЩ е символичен , България не съумя да привлече САЩ да инвестира у нас. България допусна Македония да получи Американска подкрепа за малцинството си в България .Третат по значение Велика сила за Балканите е Русия .За СЪрбия и Черна Гора , Русия е с водеща позиция , за Гърция също е водещ фактор .България е сред страните в които Руското влияние рязко намаля .България първа поздрави Руската федерация след разпадането на СССР.Възтановиха се дипломатическите отношения между двете държави .Правителствата на България направиха опит да възстановят и икономически взаимоотношения с Русия .Тя се въздържаше .Искаше България да се откаже от НАТО .България не прие тези условия и така се стига до стагнация в икономическите ни отношения .И все пак беше постигнато тристранно споразумение за изграждане на петролопровода Бургас -Александропулис , в което участва и Гърция .