30. България и НАТО

НАТО е рожба на Студената война .Перез 1946г. по молба на Западно Европейските държави , мСАЩ се се съгласяват да оглавяват военен съюз .Подписан е Северноатлантически договор във Вашингтон и така е създаддена Организация на Северноатлантическия договор - НАТО от 10 западно европейски и две северниоамерикански държави - учредителки .След време организацията се разширява Гърция и Турция се присъединяват през 1952г. ФРГ през 1955г. Испания през 1981г. а след студената война - Полша , Чехия и Унгария .Последната вълна на разширяване прие 7 европейски държави - Словения , Словакия , Естония , Латвия , Литва , Румъния , и България .Така държавите членки в момента са 26 .Молби за членство в НАТО са подали още 3 държави - Албания , Македония , Хърватска . Първоначално България разглежда НАТО като враг # 1 , особено след включването на Гърция и Турция .След години настъпи промяна през 1973г. на съвещание на ОССЕ се договаря равнището на разоражаване .Нормализиране на отношенията има след 1989г. , когато България поема нов политически курс , който включва ЕС и НАТО като главни приоритети .През 1991 г се разпадна Варшавския договор , а през 1993г. изтече срокът на всички двустранни договори на България , в които се включваха военни клаузи за защита .Така се оказа че България остана сама , без сигурен тил за собствената си национална сигурност .Така е взето решение за включване на България в Евроатлантическите структури .В началото на 1994г. , България е сред първите държави , които се включват в инициативата "Партньорство за мир" .Официалната молба за членство в НАТО е депозирана от служебното правителство на Стефан Софиянски през 1997г. Бързаше се , защото през същата година в Мадрид се очакваше да се вземе решение за първото разширяване на Изток , но това не стана.През 2002г. в Прага , България получи покана за членство.През 2003г. бе подписан договор . за присъединяване , и през 2004г. България стана пълноправен член на северноатлантическия пакт.Държавните институции затвориха кръга на диалога вътре в себе си .Липсваше референдум .България влезе в НАТО по волята на управляващите .Едва през 2003г. в "Дневен труд" откри обществена дискусия , като в огромна част преобладаваха негативни нагласи към приобщаването на България към НАТО.Към НАТО има много резерви произтичащи от това че НАТО много пъти отхвърляше предложенията на Варшавския договор за едновременно отхвърляне на двата военни блока ; в страни членки на НАТО бяха реализирани военни преврати - в Турция - 3 ; в Гърция имаше войан между натовски държави - Турция и Гърция .НАТО неможа да регулира тези противоречия ; Българската общественост като цялоп не посрещна с одобрение натовските бомбандировки в съседна Югославия , които бяха в противоречие с международното право; един от големите проблеми на НАТО се състои в това че между равни има един пръв - САЩ ; След Студената война НАТО демострира готовност за бойни действия извън зоната си на влияние и отговорност ; с НАТО са тясно свързани събитията от 11 септември.Членството на България в НАТО гарантира по-висока степен на националната ни сигурност , то е свидетелство запринадлежността на България към Западната общност ; НАТО постигна по-висока степен на сигурност на Балканите въобще ; България в момента изпълнява 11 програми за реорганизиране на армията си.