3. Първата Българска държава 681 - 1018г. в международния живот

Голяма роля във външната политика по това време играе традицията.Традицията е оценена още в Първата българска държава е много трудно да се съди , тъй като изворите са много оскъдни .Има данни за 38 международни договора с 9 европейски държави .Най - много от тези договори са с Византия останалите са с Германия , Сърбия , Хърватия и др..Налице е част дипломатическа кореспонденция на Борис и Симеон.
Географския фактор дава само отражения върху външната политика на Първата българска държава , тъй като България се намира на много важен кръстопът , свързващ Европа с Азия и Африка .
Друг фактор които оказва силно влияние върху външната политика на България е византизмът , но това е и твърде противоречив фактор.От една страна България е в непрекъснато противоречие с Византия , но в същото време обективно , Византия е оказала добро влияние върху българската култура .
Механизмът при формиране на външната политика по това време е следният :
- на първо място стои владетелят , след него по-важност са съветниците , след това боилите - първенците на родовете , славянските князе след покръстването на българите.Църковните народни събори също вземат важни решения .
Принципите на външната политика на Първата българска държава са :
осигуряване на съюзници , намеса във вътрешните работи , максимално използване на противоречията между държавите , за да се извлекат дивиденти за българската държава , предотвратяване на анти българските коалиции.
Външната политика на България по време на Първата българска държава има няколко стратегически цели :
- на първо място признаване на българската държава ; присъединяване на славянските племена към българската държава , приобщаване на България към Европейското християнско семейство , пресичане на византийското политическо влияние в България , издигане на международния престиж на българската църква и териториално разширяване , защита на стопанските интереси и др.
Средствата за постигане на тези цели са:
- употребяване на сила , дипломацията , която включва няколко силни аргумента - силата , заплахата , религиозни аргументи , правно етични аргументи , исторически , етнически и други.
От времето на Първата българска държава водеща роля във външната политика играят отношенията ни с Византия , от време датират отношенията с Франската държава , по това време започва трайно да се оформя западната ни граница .От това време поддържаме отношения с Унгария , Сърбия , Хърватия и Великобритания , която по-късно изчезва .През целя период остава неустановена северната ни граница.
Събитията , които остават траен отпечатък върху външната ни политика са няколко :
- Участието и помощта на хан Тервел за ликвидирането на арабската обсада над Константинопол ; победата на хан Крум на д Никофор - победа над византйството ; спасяването на Кирил и Методиевото дело от Княз Борис , така България става люлка на славянската писменост и култура .
Но в края на този период България пада под византийска власт .Причините за това са доста :
- отслабена съпротивителна сила - появата на еретически движения , в българските предели : феодалното развитие на страната и съответно воденето на отделна политика ; българската аристокрация също се оказва разделена на българска и византийска партия и на последно място голямата мощ на Византия.