29. България и Общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз

Членство в Европейския съюз е най-важната задача на външната политика на България .Няма друго бъдеще за страната ни .Създаването на ЕС е многовековна мечта на Европа .Инициатор за създаването на такава организация е Франция с план Шуман от 1950г. .Учредители на днешния Европейски съюз нса 6 държави - Франция , Германия , Италия , Белгия , Холандия и Люксембург .Основните моменти в развитието на ЕС са : Възникване на Европейската общност за въглища и стомана през 1952г. ; създаването на две нови общности - Европейска икономическа общност през 1958г.; Взима се решение за обединяване на трите общности в една - Европейска икономическа общност - през 1977г. ;трансформиране на ЕИО в Европейски съюз през 1993г. Основните договори уреждащи законодателството на съюза са : първично законодателство - Парижкия договор от 1951г.; Двата Римски договора от 1957г. ; Единния европейски акт от 1987г; Маастрихтския договор от 1993г. който ревизира първите три договора и преобразува ЕИО в ЕС; Договорът от Амстердам от 1999г. и договора от Ница от 2003г. Вторичното законодателство на ЕС се урежда от директиви , които сочат общата цел , към която трябва да се стремят страните членки .Европейския съюз претърпява няколко разширения :1.Северозападно-Великобритания , Ирландия и Дания - 1957г.2.Южно , което се извършва на два етапа - Гърция и след това Испания и Португаля през 1986г.;3.Северно - Швеция , Финландия , Австрия -1995г.: 4. Голямото разширяване през 2004г - Полша , Кипър , Малта, Чехия , Унгария , Словения , Словакия , Естония , Литва , Латвия .: 5.През 2007 бяха прияти България и Румъния .Европейския съюз е общността с най-голямо население и пазар . През 2003г. Хърватска е депозирала молби за членство в ЕС.На 03.10.2005г.Турция стартира преговори за присъединяване към ЕС след много спорове и дебати .От 2004г. и Македония има депозирана молба за членство , Швейцария има подадена молба от 1992г. , но тя е замразена , но не е изтеглена . Всички Европейски държави без Русия и Беларус са за приобщаване към ЕС.ЕЦ е постигнал много неща в различни области - има Европейско право , има европейски документи за самоличност , има и европейски дипломи , европейски шофьорски книжки , има вдигнати граници , с изключение на Великобритания , Швеция и дания .Първоначално сътрудничество се осъществява само в леко икономическая област .От 1970г започва и политическо сътрудничество , а от 2000г. и военно сътрудничество . Европейския съюз осъзна необходимостта от провеждане на обща политика .През 1978г. е приета декларация за главни насоки на външната политика на ЕС .През 1981г. са набелязани мерки за укрепване на политическото сътрудничество .През 1987г. са приети разпоредби по сътрудничество във външната политика , създаден е и секратариат за тази цел .Общата политика в областта на външните отношения и сигурността от 1993г. През 1999г е назначен върховен представител на ЕС в ОПОВОС - Хавиер Солана През 1990г. преговворите за асоциирането на започнаха по желание на България .Този доброволен ангажимент се превърна във фактически през 1993г. с подписването на документ , с които България предприе конкретни задължения .България депозира молба за членство в ЕС през 1995г. Ангажиментите на България нарастват още повече през 1997г. когато на България е наложен мониторинг - пълно наблюдение във всички области .По-голямо обвързване на България настъпва през 2000г. , когато започват преговорите.Резултат е налице . на 01.01.2007г. България е е приета като член на ЕС.