28. Участие на България в регионалното сътрудничество

Под регионално сътрудничество се разбира сътрудничеството на група държави в един по-тесен географски регион , например черноморските държави .Република България има скромен опит в областта на регионалното сътрудничество .Регионално сътрудничество България е осъшествявала в рамките на Балканския съюз за една година , в Дунавската комисия 1949г.Седалището на Дунавската комисия е в Будапеща .След студената война Дунавската комисия се изправи пред неочаквано препятствие .В резултат на Натовските бомбандировки над Югославия , бяха разрушени всички мостове в участъка на Македония с изключение на едни мост .Явиха се трудности за възстановяване на режима на река Дунав .Има предложение за създаване на федерация или конференция на р.Дунав .Създаден е министерски форум нс р.Дунав.След демократичните промени България участва активно в решаването на проблемите на регионалното сътрудничество .Първата регионална организация в която България членува е Черноморско икономическо сътрудничество .Идеята за създаването и е на Турция .През 1993 организацията създаде постоянен секретариат в Инстамбул .След това е създаддена и Черноморска банка в Солун , а по-късно и Черноморски енергиен център в София .През 1998г. е приет устав и организацията става Организация за черноморско икономическо сътрудничество .Уставът влиза в сила през 1999г..През 1998г.е създаден център за изследване на Черноморието в Атина .Учредители на тази организация са 11 държави .Сред тях има черноморски , каспийски , средиземноморски държави .В момента държавите членки са 12 .Има и държави наблюдатели .Организацията напълно се ангажира с Европейския съюз и със Съвета на Европа , но организацията има и своите трудности , най-вече различия в характера на държавите .Води се гигантска битка от къде да минат нефто и газопроводите .Решението за това се взима не самио от 12 -ти държави членки , а и от силен натиск отвън.Въпреки трудностите , организацията е полезна за България.В нейните рамки България си сътрудничи с много държави , което е много полезно за страната.Друга организация , в която България попадна е ЦЕИ - Централна Европейска Инициатива от 1989г. Създатели на тази организация са Италия ,Австрия , Югославия ,Унгария .Организацията преживява няколко разширения , тя преставлява интерес за много страни .България членува в нея от 1996г.В момента страните членки на ЦЕИ са 16 .Тази организация е тясно свързана с Европейския съюз .Проектите се финансират Европейската банка , а сътрудничеството се осъществява във всички области.третат организация на която България е член ЦЕФТА- Централно европейско споразумение за свободна търговия , създадена през 1992г. и действаща от 1993г. целта на ЦЕФТА бе до 2002г. да се създадде Централно Европейска зона за свободна търговия .ЦЕФТА се опита да ускори темповете на работата си , но получи ясен знак , че няма така лесно да бъдат допуснати нови члениове , ако доскоро организацията се е разширявала , то сега тя се смалява .Най-Труден се оказа Балканския път .Едва от 1996г. се провеждат редовни срещи на министрите на външните работи на Балканските държави .Европейския съюз лансира своя инициатива за Югоизточна Европа през 1994/95г.Одобрена бе платформа за сътрудничество , назначен бе координатор на този процес , приет бе план за действие на координатора , но САЩ лансираха свой контрапроект -Инициативата на САЩ за Югоизточна Европа .Назначен бе координатор на този американски план , Балканските страни са притиснати от една страна от Европейския план , а от друга страна контраплана на САЩ .Затова започват срещи на военните и външните министри , както и на държавните ръководители.Настъпва разнобой в позициите .Така се стига до Пакта за стабилност в Югоизточна Европа от 1999г. , създаден в Гърция в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа .Назначен е координатор .Създадена е регионална кръгла маса + още три отделни кръгли маси .Над 100 проекта за финансиране за обсъдени до момента .