27. Отношенията между Република България и Албания

Албанците се смятат за наследници на древните емири , населявали тези места до падането им под Римско господство.Албанците са тясно свързани с османците .Те не развиват свое освободително движение и получават своята независимост от Балканската война . След Втората световна война попадат под руско влияние , което по-късно отшумява.Края на Студената война заварва Албания като най-бедната Балканска и Европейска страна.Началото на демократичните промени предизвикват масово бягство на албанци.В края на 190г.Албания започва да се самообновява.Трудно създава своя конституция.В Албания се установява авторитарна демокрация , като води до пълно сриване на държавността и институциите .Това е класически пример за провал на една държава.Все пак с началото на демократичните промени се поставя началото на Албания към света .Албания се присъединява към няколко международни организации .Тя е една от първите страни подали молби за членство в НАТО.Приета е в организацията Ислямска конференция, тъй като 70% от населението изповядва исляма .Албания се стреми към членство в ЕС .Албания успя да убеди Великите сили в правотата на националната си кауза.Двустранните отношения между България и Албания бяха замразени .Известен напредък има в началото на 90-те години .Президентът на Албания в свое изказване призна българското малцинство в страната