26. Взаимоотношенията на България и Босна и Херциговина

Босна и Херциговина се появява след разпаданетона Югославия .В миналото е имало както Босненска държава - 12в. , така и Хърватска държава - 15в. .Босна и Херциговина се характеризира като минибалкания в етниеско отношение 43% са босненци , 32 сърби, 18 хървати .В религиозно отношение 49%-мюсолмани,32 православни:13 % католици , 5% протестанти.През 1991г. е проведен , референдум , които се произнася за независимостта на Босна и Херциговина , и от 1992 г. тя е независима държава .Сърбите обаче провеждат собсвен референдум във сръбската част на страната , като резултат от конфликта се стига до война мейду сърби и хървати.Окончателното решение на босненския проблем се прави от САЩ с Дейжонските спорозумения , с които се слага край на войната в Босна .Босна и Херциговина се формира, като единна държава с относително силно правителство . Босненци ,Хървати и Сърби са обособени отделно.Избрано е колективно президенство , но по вайна роля играе мюсолманството .Днес нито един етнос не е удовлетворен , хърватите търсят интеграция : има едно отчуждение на административните единици , политическите партии се създават само на етническа основа .Под влияние отново на САЩ , България призна Босна и Херциговина .По време на етничческата война в страната , България подкрепяше идеята за мирно решаване на конфликта .България държеше на оцеляването на единна Босна и Херциговина , а не на нейното разделяне на отделни части .България участва в мисия на НАТО в Босна и Херциговина .България работи с босна и херциговина в много международни организации