24. Българо-сръбските отношения на съвременния етап

Българо- сръбските отношения са много сложни.Процесът по разпадането на Югославия започва през 1990 г.През1991 г. от Югославия се отделиха 4 републики -Словения , Хърватска ,Македония Босна и Херциговина , които по късно са признати от международната общност .Останалите две Сърбия и Черна гора създадоха съюзна република Югославия през 1992г.През 1995г остатъчната Югославия бе приета в ОНН и включена в Балканския диалог.През 1997 г социалистическата партия на Милошевич губи мнозинство , следва конфликта в Косово и бомбандирането на Югославия от НАТО през 2000 г . След падането на властта на Милошевич управлението на страната поема Коштуница . През 2003 Сърбия и Черна Гора създадоха съюз "Съюз на Сърбия и Черна Гора " с обща отбрана и обща външна политика . Съвременното положение на Сърбия е несигурно .Косово е подпротектората и управлението на ООН.Процесът по разпадането на Югославия и начертаването на Балканската политика все още не е приключил .Независимо от развитието на нещата ,Сърбия ще бъде постоянен съсед на България .Сърбия си остава най-важната балканска държава при евентуално подновяване на Гръцко-турския конфликт.Новият етап в Българо-сръбските отношения дълго имаше преходен характер .Разпадането на Югославия криеше опасности за България . Териториите се предразпределиха , а това можеше да засегне Българските интереси .Настъпи промяна и с отделянето на четирите бивши Югославски републики .Европейския съюз призна словения и Хърватска , а през 1992г и останалите две -Македония и Босна и Херциговина . Едва след 2000г се създадоха условия за изграждане на нормални двустранни отношения , възоснова на международни стандарти .След 20г. спорове , през 2003 г е решен въпросът за границата по река Тимок .Отворени са и нови ГКПП-та.В отношенията между двете държави има и доста проблеми:
1.Западните български покрайнини отдавна са в пределите на Сърбия
2.Другията проблем се нарича Македония , като бивша Българска етническа област.И двете страни имат интерес към нея .За Сърбия тя е от особена важност заради връзката на Сърбия с Гърция чрез Македония.