23. Отношенията на Република България с Румъния

Отношенията между България и Румъния имат много спецефичен характер , защото ЕС има склонност да ги разглежда в пакет.Румъния се ползва с малко по-добро отношение на ЕС към нея .Тя има добро геостратигическо разположение , има по-голямо население , повече природни ресурси .Качеството на живот е по-високо .Няма нито един показател, по които България е по-добре .Румъния сключи по-рано от нас европейското споразумение и по-рано подаде молба за членство в ЕС . .Румъния по-рано се включи в партньорството за мир на НАТО.Създаде свое лоби в Американския конгрес .Тя реши проблемите си с етносите по-добре от България , а и няма забрана в Конституцията си за формиране на политически партии на етническа основа. Все пак има и изключения :България по-рано е приета в Съвета на Европа ; България по-рано е извадена от Шенгенския Списък .Румъния се разглежда вече като централноевропейска държава , а не като Балканска. Румъния ще развива външната си политика със страните на Централна Европа , а не от Балканския полуостров .Все пак Румъния участва пстоянно в Балканския диалог .Балканските приоритети на Румъния са Гърция и Турция .Години след Студената война , Румънската позиция по отношение на разпадането на Югославия, съвпада с тази на Гърция .Българо-румънските отношения имат солидна основа -двете държави имат общо вероизповедание , обща историческа съдба, имат и вековни култури и икономически връзки .След 1989г. двустранните отношения получават ново начало .Най-важното е че още през 1991г. е подписана конвенция за опазване на екологията , свързана преди всичко с Русе и замърсяванията . През 1992г. е подписан договор за сътрудничество и добро съседство .Възстановена е дейността на комисията за икономическо и техническо сътрудничество .Сътрудничеството в културната област също продължава .През 1995г. започва военно сътрудничество .Повече от 10г. се водят дебати за построяването на Дунав мост 2 .До 1999г. Румъния е на мнениие че нужда от такъв мост няма , но с подписването на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа от 1999г. , бе постигнато съгласие за построяването му и то само защото той влиза в коридор номер 8 на ЕС. Двустранните отношения между България и Румъния имат своите проблеми : Те се изразяват в следното :търговския оборот между двете страни е много нисък ; Не е решен и въпросът с екологията в басейна на река Дунав ; не е решен и въпросът с Българските малцинства в Румъния , а те са две - българско католиеско малцинство и българско православно малцинство ; Румъния е против построяването на АЕЦ "белене"; Румъния се изживява в ролята на бъдещ архитект на политиката на Югоизточна Европа и това е другото основание да участва в Балканската политика .