22. Актуални проблеми на Българо-турските отношения

След края на Студената война рязко нарасна значението на турция за България .Първо защото тя е с уникално геополитическо разположение ; второ тя е най-голямата съседка на България; тя е стратегически съюзник на Сащ .От значение е и израстването на Турция след разпадането на Югославия .Тя има последователна външна политика .След влизането на турция в ислямската организация , тя се нагърби със защитата на ислямското население на Балканите.Тя лансира и много амбициозни външнополитически проекти .Създадена е група Д8 със страни от Азия , Африка и Океания .Съвременна турция започна да възражда османското наследство .Тя толерира всички ислямски общности на Балканите .Заедно със САЩ се опитаха да създадат окупацията на Балканските страни , без Гърция , над Балканските държави , но поради конфликти турция подаде молба за членство в ЕС , която дълго не бе разглеждана и чак сега трябва да започнат преговори.България заема важно място в Балканската политика на турция ,защото през нея минава прекия сухопътен транспорт към Европа.България е пряк съсед и с Македония където турция има интереси.От занчение е и значителното турско малцинство в България .След 1989г България и Турция трябваше да преодолеят вековния изселнически въпрос .Днешната политика на Турция е политика на оставяне на външните турци , там където са и отказва да подпише изселническа спопгодба . Постигнато досега в двустранните отношения :нормализирани нса отношенията между двете държави , като е преодоляна конфронтацията на близкото минало ; създадена е нова правна основа на взаимоотношенията - подписани са договори за сътрудничество , както с Гърция ; през 1992г. са приети мерки за създаване на доверие във военнта област ; през 1995г. е подписана бизнес спогодба ; през 1997г е определена границата на .Резовска ; от което следва демилитаризацията на общата граница ; бе решен и въпросът за социалното осигуряване на Българите в турция ; начало на военно сътрудничество ; партьорство за мир .Търговски обмен между двете страни бележи напредък с подписването на споразумение за търговия нараства обемът на турски инвестиции в България.България и турция вървят към историческо помирение.Има и нерешени проблеми ; Арменски геноцид в османската империя ; Кипърския проблем ; проблемът за имотите на Българската екзархия в турция ; въпросът за културно -историческите паментници остава нерешен ; турция се намесва във вътрешните работи на България.