21. Съвременните българо-гръцки отношения

Отношенията на република България с Гърция са от особена важност , защото Гърция , както България и Румъния също е балканска страна член на ЕС .Гърция е и стар член на НАТО от 1952г. Гърция е страната от Балканите , която се ползва с най-висок международен авторитет. Тя се разглежда като наследница на Егейската култура , майката на Европа. Гърция е наследник на империята на Александър Македонски и на уникална култутура на Вавилонската цивилизация .Гърция е най-силно заинтересована от издигане на преграда пред ислямиския фундаметализъм .Гърция е широко отворена към външния свят поради теротериалното си разположение .Тя е сред не многото страни в света , които инвестира в България.Гърция води последователна и предвидима външната политика .Тя държи най-много на отношенията си с ЕС и оттук нататък балансира отношенията си със САЩ , Русия .Балканскта политика на Гърция е В интерес на всички балкански народи. Гърция има твърде сложни отношения с Турция и национален Кипърски въпрос , както и териториални води в Егейско море , ширината на въздушното пространство , континенталния шелф.Най-спорен е въпроса за признаването на турското малцинство на нейна територия .Гърция има сложни отношения и с Македония и Албания .Гърция е силно заинтересувана от Балканската политика на България.Двустранните отношения между България и Гърция имат добри шансове за развитие .И двете държави са православни .От 70-те години двете държави имат добро икономическо сътрудничество .Те се заинтересувани от развитието на двустранните им отношения .След студената война , тези отношения започват нов етап на развитие .През последните години обаче , отношенията са малко противоречиви , и все пак са постигната много неща : двустранните отношения са поставени на нова правна основа - договори , уреждащи повечето от сферите на взаимоотношенията , договори за причтелство , сътрудничество , добросъседство , новост в отношенията между двете държави е сътрудничеството във военната област , работи комисия по търговското и икономическото сътрудничество след 10 години спорове , бе подписано споразумението за изграждането на нефтопровода Бургас - Александропулис.Българо гръцките отношения не са лишени от проблеми .единият е свързан с ГКПП-тата.Отношенията към нововъзникналата Република Македония , също са проблематични .Друг проблем е свързан с опасенията на Гърция далил България няма да повдигне въпроса за Бъклгарското малцинство в Гърция.