20. Балканската политика на Република България

Балканската политика е приоритет за външната политика на страната , въобще през всички епохи и всички правителства .България има стратегическо разположебие , е средно Европейска държаеа , която е заинтересована от регионалната политика , защотп е малка.Балканските взаимоотношения пресичат динамично и за това има няколко причини 1. геополитическото положение на Балканите ; те са мост между Европа и Азия и Европа и Африка.За разлика от други региони на света , Балканите има колорит от култури , етноси , езици и т.н.Те винаги са били възел на световни съперничества ; 2 позакъснелите балкански национализми - Съвременна Европа е стигнала до убеждението , че притсрастеността към национализма шовинизма е пречка за интеграцията.Благоприятен фактор за политиката на Балканите е старата Балканска взаимност.Балканскията диалог върви трудно .Първият опит за диалог са Балканските конференции от 30-те години на ХХ в. довели до подписването на Балканския пакт , но без участието на Албания и България.Вторият опит за балкански диалог е от 1988г. по инициатива на Югославия .В Белград се провежда първата среща на министрите на външните работи на Балканските държави.Република България заварва проблеми в Балканската политика преди демократичните промени.Отношенията с турция са лоши поради "Възродителния Процес" , "Голямата "Екскурзия" и причината за ограничени отношения с Гърция .Хладни са отношенията и с Югославия поради Македонския въпрос и западните покрайнини . Заради обгазяването на Русе от зааводите в Гюргевоо са сдържани и отношенията ни с Румъния .замразени са отношенията ни с Албания , тъй като тя се самоизолира .Демократичните промени на Балканите оправдаха надеждите за Балканско разбирателство , но Балканската политика на България , се натъква на трудности:твърде дълго Балканите се Разделяха с Комунизма - чак до 2000г. с падането на Милошевич от власт :различните балкански държави имат различни външни покровители ; в резултат на разпадането на Югославия , България получи нов Съсед - Република Македония .Република България не съумя да узработи единна и последователна Балканска политика ; България изявява стремеж къмБалкански взаимоотношения изградени върху европейските и световните стандарти .Целите на Балканската политика на република България са няколко 1.Гарантиране на сигурността на Балканите ; 2. Преодоляване на негативното наследство от миналото ; 3 Създаване на регионална среда , благоприятна за инвестиции .В началото на 21век се създаде една нова основа за развитие на общобалканското сътрудничество.Република България участва активно в общия балкански диалог .Проведени са среща на министрите на външните работи , след това е срещата на държавните правителствени ръководители следвана от среща на министрите на отбраната .Диалогът се води врамките на Пакта за стабилност .Балканските страни участват във всички инициативи на ЕС и САЩ на Балканите , началото на които е от 1991г.Балкански диалог засъжаление е донякъде безрезултатен .Първо създадени са национални сили за предотвртяване на кризи и конфликти .Второ , приема се Харта за добросъседски отношения , сигурност и сътрудничество в Югоизточна Европа .Това е първия многостранен документ за сътрудничество. Трето , подписват и пакет от споразумения за създаване на свободна търговия само за промишлени стоки в Рим през 2003г. До ден днешен обаче не е създадена никаква Балканска политическа структура.Основно място в политиката на Република България заемат отношенията с нейните съседи.Съставна част от Балканската политика са и отношенията и с другите Балкански държави, които не са съседни , като Босна и херциговина и Албания . Около състава на Балканските страни се водят дискусии, тъй като единството им се разми след края на Студената война .