2. Външна политика на България- периодизация, извори и историография

За разлика от огромната част от света , България има голямо минало - 13 века , а външната политика има поглед когато има държава Външната политика на България се разделя основно на три големи , основни периода , като всеки от тези периоди има свои под периоди .Първия голям период е времето на първата българска държава от 681г. до падането на България под византийска власт през 1018г.
Втория голям период е времето на втората българска държава от 1185 до падането на България по османско робство.
Третия голям период е времето на третата българска държава от 1878г до наши дни.
Изворите за външната политика на България не са много , но при всички случаи те се делят на домашни и чужди извори .Домашните извори са най-ценни , но те са много оскъдни , поради това се прибягва до чужди извори за външната политика на България , но те трябва да се използват много предпазливо .
Архивни и публикувани извори .
Архивните се отварят след изтичането на 50 годишната им давност , но особено поверителните не се отварят никога.
След 1980г. България е загърбила миналото и документацията е отворена , макар да не са минали 50г.
Публикуваните извори се групират на:
- документални издания ; дневници и мемоари .
През тежките 5 века османско робство България изостава .След Освобождението , първото поколение историци се опитват да възстановят историята на първата и втората българска държава, но в годините на Междусъюзническата война и след нея , през 1913 г.България преживява тежка първа национална катастрофа , а малко по-късно и втора национална катастрофа и този процес на изследване на историята изостава.Едва след 1918г. започва да се изследва историята на третата българска държава .
Новото поколение историци започва да пише нова история за първата , втората , и третата бългaрска държава , под влиянието на тоталитарния режим на управление на страната.
Следват няколко събития , които допълнително усложняват ситуация около изследването на историята на страната.
Едва след 1989 г. се създават условия за пълноценно развитие на външната политика на България.