19. Тенденции във външната политика на съвременна България след 10 ноември 1989г.

Трудно може да се интерпретира външната полита на съвременна България от гледна точка на нуката и това е така, защото 1. документацията за външната политика на страната тъне в секретност :2. не са ясни всички мотиви за външно политическите стъпки на страната:3 се появяват неизбежните пристрастия , когато се тълкува външната политика на българия .тези пристрастия дават отражение върху разкриването на външнополитическия живот . Република България все още изживява период на прехода .Преход от комунистически тоталитаризъм към икономически възход .Българският преход би завършил , когато България бъде приета в най -преспективната организация , а именно ЕС .Основните тендеции във външната политика на съвременна България са няколко.Външната политика протича в нови международни условия , условията на приключилата Студена вийна през 1991г с разпадането на Варшавския договор .Във връзка с тези условия България скъса със съветското минало , отхвърли доктрината за ограничения суверенитет.България е единствената вярна до последно страна на Съветскияяя съюз , въпреки че денонсира Варшавския договор .България възстановява своя суверенитет и започва сама да направлява външната си политика и получавайки свобода за това, българия направи радикален обрат във външната си политика , а именно : вписване към Евроатлантическите структури, към авторитетните организации .След 1989г и обратът във външната политика е изменен с много колебания , които се изразява в следното : демократичните промени започнаха с преврат не с избори .свалянето на Тодор Живков се извърши от самите комунисти - Петър Младенов , Добри Джуров, Андрей Луканов ; твърде много колебания има в провеждането на избори ; идването на власт на демократичната позиция през 1991г стана с помоща на ДПС и падна с искането на Филип Димитров на вот на доверие от ДПС за още един мандат ; опити за коалиционно управление на стараната са като периоди на застой ;политическите партии , включително и парламентарно - представените , имат различен външно политически курс ; липса национален консесус по някои основни международни въпроси и политически проблеми ; драматичното развитие на Балканите , което е изпълнено с много кризистни ситуации; обстоятелството , че България взима всички важни външно политически решения под чужд натиск - от САЩ , от Русия , от ЕС.Колебанията във външната политика намират израз в различния политически курс на всяко българско правителство например : при Андрей Луканов най-важни са отношенията със Съветския Съюз , които е източник на нефт и газ , и с Европейската общност ; правителството на Димитър Попов държи на добри отношения с Германия и Гърция .Правителството на Филип Димитров обявява за приоритетни страни Сащ и страните от Европейската общност ; Правителството на Беров първи отваря вратата на България към Европейския съюз ; за Жан Виденов важни са Русия , Германия и Гърция ; За правителството на Иван Костов главни приоритети са Нато и ЕС; Правителството на Симено Сакскобургатски лавира между Нато и ЕС.Два са болезнените проблема на ХХI в. и това са войната в Ирак и създаването на постоянно действащ международен съд.България полага целенасочени усилия за подобряване на международния си имижд , които в основни линии са следните :премахнат е чл.1 на Конституцията ; осъден бе възродителния процес През 1991г. е приета нова демократична Конституция на Република България .България позволи създаването на политически партии на етническа и религиозна основа въпреки забраната на Конституцията ; обновено бе "дипломатическото лице " на българската държава пред света. България тръгна убеденио по пътя на ЕС с парламентарен консенсус .Депозира молба за членство в ЕС , започна преговори и подписа договор за членство и на 01.01.2007 България беше приета успешно в ЕС. През 1992г България е приета в Съвета на Европа .Упешно се включи в Световната търговска организация .През 1993г е прието решение на парламента за интегриране на България в Евроатлантическите структури .През 1997г. е подадена молба за членство в НАТО ; През 2000г е постигнат парламентарен консенсус за членството на България в НАТО .През 2004г. България е приета за член на НАТО .Сега се изпълняват програми за актуализация на въоражените сили.Другия основен момент във външната политика на България се състои в активното включване на страната в регионалното сътрудничество .Тя участва във всички регионални организации - в организацията за черноморско икономическо сътрудничество ; в централната европейска инициатива ; в централно европейското споразумение за свободна търговия ; в Пакта за стабилност на Източна Европа.Външната политика на България поставя на нови основи отношенията си с южните си съседки Гърция и Турция , като са сключени договори във всички области на сътрудничество , включително и военни.Положени са нови основи и в отношенията със Сърбия ; Република България има нов съсед - Република Македония .Външната политика на България все още не е достатъчно ефективна , защото са все още малко чуждестранните инвестиции в страната .Икономическите отношения със съседите са слабо развити.република България допусна да бъдат загубени позиции на крупни търговски пазари...