17. Външно политическия курс на народната демокрация 1944г. 1948г.

Благодарение на преврата от 09.09.1944г на власт идва правителсвото на Отечествения фронт .То се състои от комунистите и демократите .Министър-председател е Кимон Георгиев .Това правителство провежда тясно сътрудничество със СССР . Югославия и други съседни страни .Този външно политически курс се ползва с доверие и от обществото. Правителсвото прави чистка в министерството на външните работи и вероизповеданията.Скасани са дипломатически отношения със страните от Тристрания пакт .Разтурени са фашистките и профашистките формирования и е организиран народен съд срещу виновниците за присъединяването на България към Тристрания пакт.Правителството си поставя за цел да постигне премирие с Англия , Франция и САЩ , които поставят условия и то е България да изтегли окупационите си части от Гърция и Югославия .Условието е изпълнено , в резултат на което през 1944г. в Москва е сключено премирие .То предвижда разоръжаване на германските войски , предаване германското имущество на руснаците , предостявяне на българските въоражени сили под руско командване , демобилизация на армията , разтурване на фашистките формирования , задържане и съдене на военните престъпници.В страната се създава съюзна контролна комисия , което да следи за изпълнението на българските ангажименти по премирието.Участието на България в заключителната фаза на войната не е оценено .Балканите винаги са представлявали интерес за Великобритания и Чърчил нееднократно предявява някави желания за тази област .Той не веднъж предлага да се направи разпределение на сферите на влияние .В края на 1944г. Русия и Великобритания се договарят за 80% към 20% влияние над Балканите в полза на Русия . По инициатива на Чърчил , България е натикана в ръцете на Сталин .Тези проценти са установени с Ялтенската подялба .На мирна конференция в Париж между външните министри на Франция ,Сащ Англия ,Русия и др. се обсъжда подписването на мирен договор .Той гласи , че България запазва придобитата по време на войната Южна Добруджа , но губи икономическия излаз на Бяло море .Страната е натоварена с 750 милиона долара репарации. След влизането в сила на мирния договор , се провежда международна конференция за режима на корабоплаване на река Дунав . Парижкият мирен договор влиза в сила на 15.09.1947г. Той е важен за развитието на Източна Европа.След Втората световна война , САЩ излизат с плана Маршал който е отворен за всички европейски страни .Този план предвижда помощ за възстановяване на икономическата стабилност в Европа. През 1948г. в България се провежда конгрес на БКП начело с Георги Димитров , на който се обсъждат въпросите за народната демокрация .След това започва изграждане на тоталитарен режим на управление в страната.По това време силно се изострят отношенията с Гърция и турция.Подобрение има в отношенията с Румъния , а също и с Югославия.